DSpace Repository

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Sort by: Order: Results:

 • Arabalı Koşar, Sevim Tuğba (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  En eski dokuma sanatları içinde yer alan tapestry dokumalar figürlü örneklerin olusumuyla ortaya çıkmıs bir kavramdır. Tapestry; figürlü, resimli dokumaların Avrupa kaynaklı ismidir. Tapestryler; atkı yüzlü düz dokuma ...
 • IŞIK, Ege (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  12 Mart 1971 Muhtırası Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yönde gelişiminde bir dönüm noktası niteliğindedir. 27 Mayıs İhtilalinden sonra kabul edilen 1961 Anayasası ile oluşan özgürlük ortamı; her alanda serbest ...
 • Belek, Aslı (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  On altıncı yüzyıl Avrupa kadın giysisi kol formlarının incelendiği bu tez çalışmasının, yeni kol formu tasarımlarına kaynak teşkil edeceğine inanılmaktadır. Bu doğrultuda tez çalışmasına tarihsel bir temel kazandırmak ...
 • ATIRCIOĞLU, Emre (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  16. yy Osmanlı çini ve seramik sanatında cami kandilleri önemli bir yere sahiptir. Dönemin dini yapıları için özel olarak üretilmişlerdir. 16.yüzyıldan günümüze ulaşan tüm çini ve seramikler Saray'a, dini yapılara veya ...
 • YETİŞ, Ezgin (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  18. ve 19. yüzyıllardaki her alanda batılılaşma hareketlerinin getirdiği değişiklikler ve Saray'ın sanat üretimindeki etkinliğinin azalmasıyla beraber Saray dışında ve Anadolu'da yeni bir resim programı başlamıştır. 18. ...
 • Şaul, Linet (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, 19. yy İtalyan Operası'nın dönemsel, biçemsel ve teknik açıdan incelenmesi ele alınmıştır. 1. bölümde, bu dönemdeki İtalyan operası, Romantisizm, Verismo ve en önemli İtalyan bestecileri ile libretto yazarları ...
 • ALP, Seval (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  19.yy İtalyan Mezar Heykelleri hakkındaki bu çalışmada, Avrupa mezar heykelinin nasıl oluştuğu ve 19.yy boyunca bunun en önemli gelişmelerine tanıklık eden İtalyan mezar heykelinin nasıl şekillendiği araştırılmıştır.Her ...
 • ERDÖNMEZ, CANAN (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  20. yüzyıl kültürel, bilimsel, teknolojik açıdan büyük yeniliklere imza atmış, siyasette, sanatta, modada başkaldırılara ve radikal değişimlere tanıklık etmiş bir yüzyıl olarak tanımlanmıştır. Yeni yüzyılda öncü kadın ...
 • Seçkin , Emine Merve (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2011)
  20. yüzyılda flüt müziğindeki değişimi anlatmak için öncelikle 19. yüzyıla bakmak, müziği bu döneme taşıyan bestecilerin yarattıklarını incelemek gerekir. Başlangıçta müzikteki bu gelişmelerde sanat akımlarının büyük rolü ...
 • Karslıoğlu, Feruha Aslı (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  "1950'den Günümüze Cam Heykel Sanatı" hakkındaki bu çalışmada, camın tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden, camı şekillendirme tekniklerine, camın heykel malzemesi olarak nasıl kullanılmaya başlandığı ve bunu kullanan ...
 • OMAK, Naim Süleyman (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  Heykel kavramına yeni bir yaklaşım getiren Rodin, heykeli geleneksel çizgilerinden sıyırmış, kaideden soyutlanan heykeli, anıt mantığından da çıkararak başka bir boyuta taşımıştır. Rodinle gelen bu uyanışın izleri, ...
 • ÖKTEN, Özge (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Türk Tiyatrosu Tanzimat'tan bugüne kadar Batı etkisiyle yoğrulmuş ve Geleneksel olan ile modern olan arasında seçim yapma zorunluluğuna itilmiştir. Kimi aydınlar, geleneksel değerlerden yararlanıp, şimdi adına Geleneksel ...
 • ALTUN, M. Serpil (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Kültürel, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanda pek çok ilkin yaşandığı 1960'lı yıllar, moda giyim tarihi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. II. Dünya Savaşı sonrasında batılı toplumlarda yaşanan hızlı ekonomik ...
 • KEŞAPLI, Onur (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  Türkiye Cumhuriyeti, politik çatışmanın çalkantılı ve sancılı bir süreçte ilerlediği 20. yüzyılda savaş ve devrimlerle birlikte çağdaş bir ulus-devlet inşasına başlamıştır. Kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ...
 • USLU, BETÜL (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
 • ŞİMŞEK, ÖZLEM (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  1980 sonrasında Türkiye, yaşamın her alanına yansıyan köklü bir değişim sürecinin içine girdi. Türkiye ekonomisinin dışa açılarak dünya ekonomisi ile bütünleşmesi, Türkiye'nin modernleşme serüveni içinde ilk kez Batıyla ...
 • KINAM, Bilge (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  1980 sonrasında Grafik tasarımda Enstalasyonun Yeri ve Önemi' adlı bu araştırmada, grafik tasarım ile çağdaş bir anlatım biçimi olan enstalasyon arasındaki bağ incelenmiştir. Sosyo-politik ve kültürel faktörlerin etkisiyle ...
 • DANIŞ, Refiye (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Sosyal Sorumluluk kavramı; yaşadığımız topluma karşı birebir sorumluluğumuz olduğunu ve herkesin topluma katkılarının olabileceğini, öncelikle kendisinin kavraması anlamına gelmektedir. Sosyal Sorumluluk, 1980 öncesinde ...
 • Zıraman, Zehra (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  Japon korku sinemasının beslendigi temel kaynak Japon kültürüdür. Japon kültüründe korku, mitolojiden gündelik yasama kadar birçok alanda varlıgını hissettirir. Geleneksel kültürde genis bir yeri olan "intikamcı ruh" ...
 • DAYI, Handan (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
  Fotoğrafın keşfinden hemen sonra batıda portre geleneğinin ardından gelişen moda fotoğrafı kısa zamanda branşlaşarak bu alanda önemli bir yer edinmiştir. Toplumda yaşanan ekonomik, politik ve sanatsal akımlar yardımıyla ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account