DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Aydın, Ömer (ResearchGate, 2017-09-07)
  Companies are experimenting with various techniques to market their products and deliver them to more people. The advertisement is one of them. Through various channels, the product is advertised with paid or free of charge, ...
 • Aydın, Üzeyir; Ağan, Büşra; Aydın, Ömer (Social Sciences Bibliography Indexes Archive Data, 2020-10-20)
  The initial purpose of the study is to search whether the market exhibits herd behavior or not by examining the crypto asset market in the context of behavioral finance. And the second purpose of the study is ...
 • Aydın, Ömer (Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2020)
  İnternetin insan yaşamında her alana tesir ettiği günümüz dünyasında, internet birçok alanda olduğu gibi kurumsal web sitelerinde de değişime neden olmuştur. Kurumsal web siteleri daha dinamik, etkileşime daha çok olanak ...
 • Çiftçi, Fatma (Ürün Yayınları, 2020)
  Camın sanatsal boyutta etkilerinin görülmeye başlandığı ve plastik sanatlar içinde konumlandırıldığı dönem olarak 1950 sonrası gelişmeler önemli bir yer tutar. Camın plastik ifade olanaklarına ilişkin renk, ışık ve dokunun ...
 • İRİCAN, DAMLA (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmanın amacı, Cengiz Çekil'in sergileme pratiklerine yönelik bir değerlendirme aracılığıyla onun sanatsal üretim yöntemlerini çeşitlilikle kullanan, sorgulayan, araştırmacı tavrının farklı boyutlarıyla açığa vurulması ...

View more