DSpace Repository

DEÜ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

DEÜ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • GÖZCÜ, ALEV (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Şerafettin Turan, yaşayan önemli Türk tarihçilerinden biridir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi geleneğinde yetişmiş ve uzun yıllar aynı fakültede öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Şerafettin ...
 • YILMAZ, Rüştü (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
      23 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının eşit egemenliğine dayalı ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmasından günümüze geçen yarım asırlık sürede de toplumlararası görüşmelerden herhangi ...
 • KESER, Ulvi; ÖZDAL, Barış (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarıyla fiilen yıkılmasının ardından hayatın her alanında olduğu ...
 • ŞAHİN, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırmada köy enstitülü öğretmenlerle ilgili sorunları örgütlü olarak ilk kez gündeme getiren ve çözüm arayışlarında önemli rol üstlenmiş olan Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'nin kuruluşu, amaçları, etkinlikleri ...
 • ÖNDER, Meltem (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Türkiye'de 1945'ten itibaren başlayan çok partili yaşama geçiş çabaları, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başarılı olması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan değişim ...
 • KURBAN, Vefa (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk temasların Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Nisan 1920 tarihinde Lenin'e yazdığı mektupla başladığı söylenebilir ve bu dönem iyi komşuluk ve dostluk ilişkileriyle tanımlanabilir. ...
 • GÜLMEZ, Nurettin; TAHANCI, Bülent (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği arasında silahlanma ve nükleer yarış başlamıştır. Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikası ve buna karşılık ABD'nin attığı adımlar gerilimlerin ...
 • KARABULUT, Umut (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  İkinci Dünya Savaşı Türkiye'deki toplumsal yapıyı olabildiğince etkilemiştir. Bunun temel nedeni, savaşın Türkiye için yüksek bir olasılık haline gelmesidir. Bu nedenle devlet erki cephede gerçekleşecek savaşlara dönük ...
 • PAYASLI, Volkan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma, İki Dünya Savaşı arası ve sonrası dönemde Türk siyasetinin belirlenmesinde önemli role sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulus-devleti inşası süresince gerçekleştirdiği inkılapların halka benimsetilmesinde ...
 • BOLAT, Bengü (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Mondros Mütarekesi sonucu işgale uğramaya başlayan Anadolu, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde girişilen Milli Mücadele hareketi sonucunda tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Milli Mücadele geniş bir katılımla, farklı çevrelerden, ...
 • Durgun, Bülent (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Willing to keep her influence on the Western Great Powers' policy over the Eastern Mediterranean, the Sublime Porte did not want to lose the last land stripe of hers on the Northern Africa. For this reason she decided ...
 • YİĞİT, Yücel (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Parlamenter yapının emeklemeye başladığı II. Meşrutiyet Dönemi'nde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve onun Meclis-i Mebusan'daki halkası İttihat ve Terakki Fırkası, parti dışı ve parti içi muhalefetle karşılaşmıştır. Bu ...
 • TOZKOPARAN, Neşe (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  1852 yılında Sivas'ta kurulan ABCFM isimli Protestan Amerikan Misyon İstasyonu bünyesinde hizmet vermeye başlayan misyon hastanesinde 1915 yılı sonuna kadar bölgede yaşayan tüm Osmanlı tebaasına etnik ve dini ayrım ...
 • AKALIN, Durmuş (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  Hafir Kasabası nüfus ve yerleşim genişliği bakımından ne Osmanlı Devleti'nde ne de günümüzde çok fazla dikkat çekmiş bir yer değildir. Ancak Osmanlı Devleti'nin ve II. Abdülhamid'in son döneminde bir süre önemli olmuştur. ...
 • YILMAZ, Özgür (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014)
  The immigrations that the Ottoman Empire was exposed to in the 19th century launched a new social mobility in Ottoman territories after the Crimean War (1853-1856). Especially the immigrations in 1864 starting with the ...
 • DOĞRUEL, Fulya (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013)
  Antakya, a city on the Turkish border with Syria, has in contrast to many cities in Turkey, been successful historically in protecting its plurality and in this form it exhibits a goodexampleofmulticulturalism.Howeverthis ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013)
  The island of Cyprus is, throughout the history, supposed and believed to be that of the immigration and that of the issues. Taking a glance at the last century, it is obviously seenthat, eventhoughthe islandseems to be ...
 • BULUT, Sedef (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013)
  II. Dünya Savaşı'ndaki politikalarıyla efsaneleşen İngiliz devlet adamı Sir Winston Churchill, 1955 yılında başbakanlığı Anthony Eden'e bırakmış, ancak hayatının sonuna dek İngiliz politikasıyla yakından ilgilenmiştir. ...
 • GÜLMEZ, Nurettin; TAŞKINOĞLU, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013)
  II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni düzenin bir yansıması olarak Kıbrıslı RumlaradanınYunanistan'ailhakıteziniortayaatmışlardır.YunanhükümetibusüreçteTürk ve İngiliz dostluk ilişkilerinin hassasiyetine rağmen ...
 • BURGAÇ, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013)
  İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra, iç ve dış şartların olgunlaşmasıyla, Türkiye'de çok partili yaşama geçilmiştir. Bu dönemde Türkiye'nin siyasal yaşamına giren en önemli muhalefet partisi, CHP'den kopan ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds