DSpace Repository

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C10/S22 (2011)

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C10/S22 (2011)

 

Recent Submissions

 • MEHMETEFENDİOĞLU, AHMET (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Kore Savaş'ı, ikinci dünya savaşının ardından yeniden kurulan dünya siyasal sisteminin şekillenmesinde ve Türkiye'nin bu sistem içerisindeki yerini almasında belirleyici faktörlerden biri olmuştur. Genç Türk Devleti'nin ...
 • Özlü, Hüsnü (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ve milli kültürümüzü tanımak, korumak ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak adına yapılan girişimlerin en önemlisi tarih alanında başlatılan çalışmalardır. Bu kapsamda ...
 • YILMAZ, Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Kadın ve kadın hakları, Türk Devrimi'nin en önemli konularından biri olmuştur. Türk kadını, ilk olarak Medeni Kanun ile toplumda erkekle hukuki olarak eşit konuma gelmiştir. Belediye seçimlerine katılma haklarının tanınması ...
 • YALÇIN, Ercan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Cumhuriyet, Osmanlı'dan miras kalan bir yapı üzerine inşa edilmiş bir rejim olarak doğdu. Eski algı ve duruşları yıkmak, yüzyıllardır toplumun benliğine işlemiş fikirleri söküp atmakkolay olmadı. Rejimin ne olduğu halka ...
 • GÖKGÖZ, Gurbet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Lozan Antlaşması, Türkiye'nin uzun ve yıkıcı savaş yılları sonrasında bağımsız bir ülke olarak yaşamasını garanti altına alan bir antlaşmadır. Kurtuluş Savaşı'ı sonrasında Lozan'da itilaf güçleriyle birlikte aynı masaya ...
 • KIRIŞMAN, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  13 Eylül 1922'de başlayıp şehrin büyük bir kısmına sirayet eden İzmir Yangını uzun yıllardan beri tarihçiler arasında tartışma konusu olmuştur. Yangını kimlerin çıkardığıyla ilgili çeşitli iddialar kimi araştırmacılar ve ...
 • GÜÇLÜ, Muhammet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmamızda İzmir'in işgaline tanık bir zatın yazdığı kitapçığı değerlendirdim. Kitapçık "İzmir'de Neler Oldu?" adını taşımaktadır. Kitapçıkta İzmir'in işgalinin ilk günü hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca ...
 • ODABAŞI, İ. Arda (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Halkçılığın ve köycülüğün belirgin bir gelişme gösterdiği II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Selanik'te İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü tarafından köylüler için Vatandaş isimli bir gazete çıkarılmıştır. Dönemin ...
 • ŞAHİN, Cemile; ŞAHİN, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  30 Ekim 1918 sonrası vatanın birçok yerinde işgaller başlamış, ancak Osmanlı Hükümetlerinde partizanlık, iç çekişmeler olanca hızıyla sürmüştür. O dönemde İzmir, Aydın Vilayeti'nin merkez sancağı (livası) dır. Suriye'nin ...
 • AYSAL, Necdet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Giyim ve kuşam, bir toplumun içinde yaşadığı coğrafi koşulların, kültürel ve ekonomik özelliklerinin, sahip olduğu değer yargılarının, gelenek ve göreneklerinin en önemli ve doğal göstergelerinden biridir. Osmanlı Devleti ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds