DSpace Repository

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C5/S12 (2006)

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C5/S12 (2006)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Hepimizin bildiği gibi, tarih, kendisinden insanlığın tüm geçmiş deneyimlerini öğrendiğimiz bir insan bilimidir. Ama tarihsel olayların tam ya da kesin anlamını bilmek olanaklı mıdır? Kimisi geçmişi özler ve onun koşullarını ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Jön-Türk devrimi, Tarık Zafer TUNAYA'nın söylediği gibi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin laboratuarı"dır. Bu devrim, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel arka planının en önemli bileşenlerinden birini oluşturur. Modern Türk tarihini ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Bu sempozyumun konusu, modern Türkiye'yi kuran Lozan Konferansı'nda, Türkiye ve Yunanlılar tarafından imzalanan Türk-Yunan nüfus mübadelesine ilişkin anlaşmadan sonra, Müslüman Yunan nüfusu ve Türkiye'deki Ortodoks Hıristiyan ...
 • Yılmaz, İlhan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Türkmenler, bin yılı aşkın bir süredir Irak topraklarında yaşamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yönetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkının eğitimli ve aydın bölümünü oluşturmaktadır. Türkmenler, ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Kıbrıs adası neredeyse bütün tarih boyunca tam bir göçler adası olmuştur. Adanın 1878 yılında Osmanlı eline geçmesiyle başlayan süreç Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, hemen ardından 1960 Kıbrıs olayları ile devam etmiş ve ...
 • Şen, Serdar (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Bu makalenin konusu, laik ve anti-laik söylem arasındaki ayrımlardır. Bu ayrımların temelini iki farklı söylemin insan tasarımı oluşturur. Laik söylem, insanı doğal bir varlık olarak algılar. Yani insan, doğanın bir ürünüdür. ...
 • Başaran, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Ege Bölgesi, özellikle Tanzimat'tan sonra İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika'nın ekonomik ve kültürel yönden geniş çaplı etkinliklerine sahne olurken, sömürgeci devletler arasındaki rekabet, bu dönemde Yunanistan'ı ön ...
 • Haytoğlu, Ercan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Yunanistan'ın Manastır Vilayeti, Grebene Kazası, Vraşno ve Kastro köylerinde yaşayan insanlar, Lozan Konferansında alınan kararlar doğrultusunda mübadil olmuşlar ve zorunlu göçün bir parçası haline gelmişlerdir. Zorlu bir ...
 • Çelebi, Ercan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Sözleşmesi gereğince Türkiye'ye gelen ve iskan edilen mübadillerden tarımla uğraşanlarına arazi, bağ, bahçe, zeytinlik ve birtakım meyve ağaçları ile sanatkar olanlarına dükkan, mağaza, ...
 • Oral, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Ziya Gökalp, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e geçiş sürecinde, resmi ideoloji açısından önemli işlevler üstlenmiş organik bir aydındır. Bu özelliği nedeniyle Gökalp, kendi döneminde fazla eleştiriye muhatap olmamış, üstelik ...
 • Danacıoğlu Tamur, Esra (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Bu makale 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Çin'de gerçekleşen Protestan misyoner faaliyetlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir ilk çalışma olarak değerlendirilebilir. 19.yüzyıl batı Avrupa merkezli bir ekonomik ...