DSpace Repository

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C5/S13 (2006)

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C5/S13 (2006)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Mudanya mütarekesi Türk halkının 20. yüzyılın emperyalist güçleri karşısındaki ulusal bir zaferi olarak görülmelidir. O, Türk ve Yunan ordusu arasındaki savaşı sona erdirmiş olmasından ötürü, Türk Bağımsızlık Savaşının en ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Gerçek diye anlatılan yanılgılar mutlaka bir gün yerlerini sahiplerine bırakacaklardır. Bizler bu yanılgılarla hayatı anlamlandırmaya çalışırken gerçeğin ta kendisi bir yerlerde gizli kalmış gün ışığına çıkacağı anı ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı yıllarında kendisi için zararlı olan kapitülasyonları kaldırmıştı. Mehmet Emin Elmacı'nın İttihat Terakki ve Kapitülasyonlar adlı kitabı, bu kaldırma kararının önünü ve arkasını arşiv belgelerine ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Bilindiği gibi, Heidegger'e göre felsefenin birincil görevi Varlığın sesini işitmektir. Çünkü Varlığın anlamı Batı düşüncesinin felsefi geleneği tarafından unutulmuştur. Yalnızca insan Varlık sorusunu sorabilir. Bu olgu ...
 • BAŞYİĞİT, TÜRKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'de Tek Parti Yönetiminden çok partili demokrasiye geçiş için çalışmalar başladı. Uzun yıllar sessiz kalan muhalefet, demokratik ortamda daha fazla sesini duyurmaya başladı. Demokrat ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Kıbrıs ilk defa olarak uluslararası alana Yunanistan'ın konuyu Birleşmiş Milletler'e getirmesiyle çıkar. Burada istediği sonucu alamayan Yunanistan'ın bu girişimleri sonrasında Kıbrıs adası 1 Nisan 1955 sonrasında kanlı ...
 • Demir, Yeşim (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Ordu, Osmanlı İmparatorluğu döneminin reform hareketlerinde, Çok Partili Dönem ve sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve etkisini sürdürmesinde büyük rol oynamıştır. 1950-1960 yılları süresince, Türkiye ekonomik, ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Ludendorff'un, Liman Von Sanders'in, Falkenhayn'ın ve Moltke'nin anıları; I. Dünya Savaşı sırasında müttefikimiz ve savaşın sevk ve idaresi üzerinde, başlangıçtan sonuna kadar önemli etkileri olan Alman Orduları ...
 • Soyluer, Serdar (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımlarının en önemli amacı asker ve vergi mükelleflerini tespit etmek olduğundan sadece erkek nüfus sayıma tabi tutulmuştur. Ancak XIX. yüzyılın sonlarında nüfusun devletler tarafından propaganda ...
 • Kerimoğlu, Hasan Taner (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Bu makalede, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı vatandaşı Rumlara karşı uygulanan boykot hareketi ele alındı. Osmanlı kamuoyunda Rumlara karşı bir tepkinin oluşması sebepleri üzerinde duruldu. Rumlara karşı uygulanan ...
 • Tural, Erkan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Şura-yı Devlet, memurlar ve kurumlar arasındaki uyum sürecini yasal metinler çerçevesinde buluşturan bir sürecin en önemli kilometre taşıdır. Ayrıca modern kamu idaresi ilkelerinin uygulanması ve idare hukukunun geliştirilmesine ...
 • İnce, Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Dünyada büyük devletlerin kurulmasına ve yıkılmasına sebep olan toprak konusu, günümüzde de tam anlamıyla çözülememiş bir konudur. Ancak çözülemeyen bu konu, her gündeme gelişinde gerek dünyada gerekse Türkiye'de bir başka ...
 • KIRKPINAR, LEYLA (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Kültür, günümüzde toplumsal gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli etkendir. Kavramın hem tarihi süreçte, hem de günümüzde farklı tanımlarının yapılmasının değişik nedenleri vardır. Türk aydınları en önemli tartışmalardan ...
 • Durgun, Bülent (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  İpek Yolu'nun önemli bir parçasını Anadolu coğrafyası oluşturmuştur. Bu coğrafyada yıllarca kervanlar ipek yolu boyunca taşıdıkları yükleri kah İzmir üzerinden kah İstanbul üzerinden Avrupa'ya götürmek istemişlerdi. Çağdaş ...
 • ARI, KEMAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2006)
  Mustafa Kemal Atatürk'ün en az bilinen yanlarından birisi, onun yazarlığı ve gazeteciliğidir. Saptayabildiğimize göre O, 14 ayrı kitap yazmış bir yazardır. Bu düzeye gelinceye dek Atatürk, büyük bir okuma tutkusuna kapıldı. ...