DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi

Recent Submissions

 • ALİCAN, Özgür (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Bu araştırma, yeni nesil web yazılım yaklaşımı olan 'Esnek (Responsive) Web' özelinde tipografi yaklaşımlarını irdelemek üzere yapılmıştır. Araştırma konusu, tarayıcılardan bağımsız şekilde irdelenmiştir. Arayüz ve yazı ...
 • ÖZİŞ, FERİDUN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Mekan akustiği üzerine yapılan çalışmalar içerisinde popüler müzik eserlerinin seslendirme mekanlarına (bar, club vb.) ait araştırmalar, literatürde oldukça az yer kaplamaktadır. Ancak, dinleyici sayıları göz önüne ...
 • GÜLER, TUĞCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Bu makale, tasarımcı kimliğiyle çevresel grafik tasarım ürünleri üzerine çalışan yazar tarafından yönlendirme ve işaretleme tasarımında yürütülmesi gereken süreçlerle ilgili bulgular ve önerileri, meslek profesyonelleri ...
 • TOK DERECİ, Vildan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Bu makale, iki kişilik ortak bir çalışmanın ürünü olan 'Doku'nuşlar' Tekstil Sergisi'nin ardından, yaratı süreci ve sergileme sırasında sorgulanan mekanmalzeme ve biçim birlikteliğini tekstil sanatçısı yaklaşımıyla ele ...
 • MURA, Gökhan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Endüstriyel tasarım pratiği teknolojik ve toplumsal gelişmelerle değişirken başarılı tasarım yapabilmek için kullanıcı deneyimlerini anlamanın, onların bakış açılarını kavramanın ve onlarla empati kurmanın önemi daha çok ...
 • Genç, Adem (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Uygarlık tarihinde insan zekasının simgeleri sayılan nesneler – çok az bilinmeleri veya dünya ölçeğinde ünlü olmalarına bakılmaksızın – bize, donemin düşünce tarzı ve anlayışının yanında, egemen ideolojileri hakkında ...
 • YILDIRIM, LEYLA (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  1856 yılında ilk sentetik boyarmadde elde edilmiş olmasına rağmen tekstil sektöründe doğal boyaların kullanımı tamamen bitmemiştir. Boya sanayisi gelişirken yılların deneyimine dayalı boyama reçetelerine duyulan güven, ...
 • ERASLAN, Şehnaz (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Efes duvar resimlerinin tarihi Hellenistik dönemden Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Bu makalenin içeriğini oluşturan Roma dönemi duvar resimleri 'Teras Ev 2'de bulunmaktadır. İmparatorluğun doğusunda yer alan kentlerden ...
 • GEDİK, Ali Cenk (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Müzik teknolojisi alanındaki bu çalışmamız Türk müziği icralarının MIDI formatına dönüştürülmesi yöntemini uygulamalı örneklerle birlikte açıklamaktadır. MIDI formatı yaygın olarak batı müzikleri için kullanılan simgesel ...
 • ÖZKAVRUK ADANIR, ELVAN; İLERİ, Berna (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Oryantalist resim akımının, 1798'de Napoléon'un Mısır seferi ile başladığı ve özellikle 19. yüzyılda gelişerek 1914 yılında I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla son bulduğu söylenebilir. İlk oryantalist ressamların çoğunun ...
 • AKGÜN YÜKSEKLİ, Berrín (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Theodor Adorno ve Max Horkheimer, 'Aydınlanma'nın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar' (1947) adlı yapıtlarında, Aydınlanma projesinin yapısı gereği totaliter olduğunu ve mitolojiyi insan düşüncesinden kovmuş olmasına rağmen ...
 • ÖNGEN CORSINI, Duygu Ebru (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  ürk kültüründe ağaç çok önemli bir anlama sahiptir. Şaman inancı ile beraber ağaç, günlük hayata geçer ve bir iletişim aracı olarak kabul edilir. Hayat ağacı içinde barındırdığı tüm anlamları ile geleneklere yansır. Hayat ...
 • Gökçe , Ezgi (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  İznik çinileri üretildikleri tarihten itibaren, hem Osmanlı sarayında hem de saray dışında büyük beğeniyle kullanılmıştır. Bunun ya- nısıra, özellikle 16. yüzyılda Avrupalılar, İznik çinilerine karşı büyük ilgi duymuşlardır. ...
 • GÜRLEŞEN İLKYAZ, Feyza (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Avangard hareketler, 20. yüzyıl kültür tarihini biçimlendiren temel dinamikler olarak sanatın devrimsel sürecine önemli işa- retler koymaktadır. Sanat geleneğinde derin etkiler yaratan bu hareketlerin tarihsel görüntüsü ...
 • KOCABAŞ ATILGAN, Duygu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Bu çalışma, günümüzde pek çok alanda kendini hissettiren kadın-erkek cinsiyetlerinin toplumda oluşturduğu algı sorunsalı- nın temellerine ışık tutmak amacıyla yazılmıştır. Bahsi geçen sorunsalın temelleri, kadınların ...
 • ÇAKMAK, Banu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Tarihin çok eski dönemlerinden kaynağını alan feminizm, geçtiğimiz yüzyılda adını ve son şeklini almıştır. Feminist hareket hayatın her alanı gibi sanat ve tiyatroyu da etkilemiştir. Feminizm 1970'li yılların ardından ...
 • GÜNAY, VELİ DOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
 • ÖZDAL, IŞIK (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Geçmişi Haçlı Seferlerine dayanan Oryantalizm, 'Doğu'yu tanımak, anlamak amacı ile 'Batılı' araştırmacılar tarafından yapılançok yönlü bilimsel çalışmaların adıdır. Uzun zaman süreçlerinde ve düzenli olarak doğuya ait ...
 • ACAR, SEDEF (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  1920'lerin başından itibaren tapestry'nin resimsel anlatımında değişiklikler olmuş, gerçekçi resimlemelerden soyut-geometrikdesenlere geçiş yaşanmıştır. Bunun ilk çağdaş örneklerinin görüldüğü yer ise Bauhaus Okulu'dur. ...
 • GÜMÜŞTEKİN, Nuray (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Sanat, var olduğu tarihsel süreç içinde, toplumsal bilincin ve kültürün bir parçası olarak, sanatçının dünyayı görsel yolla algılamasınınbir göstergesi olmuştur. Sanat dalları arasında grafik sanatlar, kitleleri yönlendirmesi, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds