DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, S2 (2009)

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, S2 (2009)

 

Recent Submissions

 • ERDOĞAN, Gülnur (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • ÖZGÜR, RASİM (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu makale iç içe geçmiş bir dönemde belirginleşen modernizm ve postmodernizmin felsefi temellerine değinerek plastik sanatlardaki yaratıcılığını tartışır. This article discusses the precarious creative potentialities ...
 • FREEDMAN, William (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • KORUR, A.FEYZİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu makale çağdaş sanat çalışmalarının değerlendirilmesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan temsil meselesini, geleneksel sanattaki gerçeklik/yanılsama ilişkisi ve 1960'larda ortaya çıkan sanatsal ve felsefi ...
 • LECOSSOIS, Helene (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • Bender, Merih Tekin (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu araştırmada bedenimizin dışa yönelen organı "göz"ün önemi, Nuri İyem'in resimleri örnekleminde tartışılmakdır. Nuri İyem 1915-2005 yılları arasında yaşamış Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi'nin önemli sanatçılarından ...
 • BAL, Ali Asker (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bedenin sanata konu edilmesi, betimlemenin tarihi kadar eskiye uzanır. Yeryüzünde hiçbir şey insan bedeni kadar İLgi odağı olamamıştır. Bugün beden, siyaset, din, hukuk, ekonomi, bilim, medya ve moda gibi egemenlik ...
 • SUNAL, Ferhan Egemen (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Günümüz Türkiye'sinde günlük hayatta yoğun olarak kullanılan, fakat tasarımcısı belirsiz ürünlere örneklerin verildiği bu çalışmada, anonim tasarım kavramı ele alınmaktadır. Öncelikle, sanayi devrimi öncesi nesnelerin ...
 • AKBAŞ, Neşe Dijlay (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu Çalışmanın amacı ölüm, ölümlülük ve varoluş kavramlarının düşünsel altyapıları ve bu kavramların ışığında fiziksel bedenin algılanışı ile teknolojinin bu algı üzerindeki etkisini ve yarattığı değişimleri sorgulamaktır. ...
 • ER HİMAM, Dilek (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmanın amacı, modanın ve moda endüstrisinin özellikle de 1980'li yıllardan sonra, kadını estetik ve güzel olma yolunda toplumsal bir proje haline getirerek, bedeni nasıl daha fazla görünür kıldığını değerlendirmektir. ...
 • KAYA, Gülveli (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada 'beden' olgusu, felsefede 'beden'in tanımından hareketle, insanlık tarihinin gelişimi içerisinde beden-sanat-yönetim kapsamında ele alınmıştır. Beden-birey ikileminin sanattaki yansımaları ve dönemin yönetim ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds