DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, S9 (2013)

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, S9 (2013)

 

Recent Submissions

 • GÜNAY, VELİ DOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
 • ÖZDAL, IŞIK (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Geçmişi Haçlı Seferlerine dayanan Oryantalizm, 'Doğu'yu tanımak, anlamak amacı ile 'Batılı' araştırmacılar tarafından yapılançok yönlü bilimsel çalışmaların adıdır. Uzun zaman süreçlerinde ve düzenli olarak doğuya ait ...
 • ACAR, SEDEF (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  1920'lerin başından itibaren tapestry'nin resimsel anlatımında değişiklikler olmuş, gerçekçi resimlemelerden soyut-geometrikdesenlere geçiş yaşanmıştır. Bunun ilk çağdaş örneklerinin görüldüğü yer ise Bauhaus Okulu'dur. ...
 • GÜMÜŞTEKİN, Nuray (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Sanat, var olduğu tarihsel süreç içinde, toplumsal bilincin ve kültürün bir parçası olarak, sanatçının dünyayı görsel yolla algılamasınınbir göstergesi olmuştur. Sanat dalları arasında grafik sanatlar, kitleleri yönlendirmesi, ...
 • ÇAKMAK, Banu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Ataerkil düzenin hüküm sürdüğü Batı toplumlarında, tarih boyunca kadınların varlığı, kültürü, deneyimleri yok sayılmış, kadınfigürler tarihten silinmiştir. Siyasi ve politik gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan ve kadın ...
 • ÇEREZCİOĞLU, AYKUT BARIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  İnsanlar kendilerini, kimliklerini inşa ettikleri kollektif gruplar içinde tahayyül ederler ve kendi kimliklerini üyesi olduklarıgruplar içinde garantiye alırlar. Bununla birlikte grupların, üyelerine benzerlikler ...
 • BÖLÜKBAŞI, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Bu makalede bir süperkahraman anlatısı olarak Batman'in nasıl bir ideolojik anlamı olduğu sorgulanmaktadır. Bu amaçlaChristopher Nolan'ın çekmiş olduğu Batman Başlıyor (2005), Kara Şövalye (2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor ...