DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi by Title

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • KOCABAŞ ATILGAN, Duygu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Bu çalışma, günümüzde pek çok alanda kendini hissettiren kadın-erkek cinsiyetlerinin toplumda oluşturduğu algı sorunsalı- nın temellerine ışık tutmak amacıyla yazılmıştır. Bahsi geçen sorunsalın temelleri, kadınların ...
 • LECOSSOIS, Helene (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • ERDEM İŞMAL, Özlenen ; YILDIRIM, LEYLA (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Avrupa'nın Doğu ile ticaretinin oldukça eskilere dayanan bir geçmişi bulunmaktadır. Bu ticaret, sadece ekonomik boyutta kalmamış, bilgiden tekniğe her türlü kazanımların da paylaşılmasıyla kültürel alış veriş şeklinde ...
 • YILDIRIM, LEYLA (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  1856 yılında ilk sentetik boyarmadde elde edilmiş olmasına rağmen tekstil sektöründe doğal boyaların kullanımı tamamen bitmemiştir. Boya sanayisi gelişirken yılların deneyimine dayalı boyama reçetelerine duyulan güven, ...
 • Ormanlı, Okan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
  İnsan beyninin bir ürünü olan rüya olgusu birçok sanat dalını olduğu gibi sinema sanatını da etkilemiştir. Çoğuzaman, sinema sanatının rüyalardan etkilendiği ya da sinemanın kendisinin bir rüya fabrikası olduğu ...
 • ÇAKMAK, Banu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Ataerkil düzenin hüküm sürdüğü Batı toplumlarında, tarih boyunca kadınların varlığı, kültürü, deneyimleri yok sayılmış, kadınfigürler tarihten silinmiştir. Siyasi ve politik gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan ve kadın ...
 • ÇAKMAK, Banu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  Tarihin çok eski dönemlerinden kaynağını alan feminizm, geçtiğimiz yüzyılda adını ve son şeklini almıştır. Feminist hareket hayatın her alanı gibi sanat ve tiyatroyu da etkilemiştir. Feminizm 1970'li yılların ardından ...
 • USLU, A. Didem; ARSLANOĞLU, ARSEV AYŞEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007)
 • ÇEREZCİOĞLU, AYKUT BARIŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  İnsanlar kendilerini, kimliklerini inşa ettikleri kollektif gruplar içinde tahayyül ederler ve kendi kimliklerini üyesi olduklarıgruplar içinde garantiye alırlar. Bununla birlikte grupların, üyelerine benzerlikler ...
 • GÜNEY, GÜL (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
  Bergama tarih boyunca Anadolu'da çeşitli medeniyetlerin beşiği olmuş bir beldemizdir. Osmanlı dönemi deBergama'nın geleneksel mimari dokusunu oluşturmada etken olan medeniyetlerden biri olmuştur. Gerek sivil,gerekse dini ...
 • AVCI, SEVGİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, idealize etme ve soyutlaştırma temelli serüveninde, ressamın imgelerini kurmak için kullandığı temel araçlardan biridir. Sanatın bilim öncesi ya da yansıtmaya dayalı ...
 • YILDIZ AKGÜL, Tülay; , (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014)
  Mitosların ortaya çıkışı, dinsel tapınım ve onun getirdiği sistem, törenlerin belli bir disiplinle yinelenmeye başladığı zamanda görülür. İlkel insanların doğadan etkilenmesi, doğanın doğum sancılarını doğayla bütünleşerek ...
 • SİPAHİOĞLU, Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007)
 • BAKIR, BURAK (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007)
 • Gökçe , Ezgi (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013)
  İznik çinileri üretildikleri tarihten itibaren, hem Osmanlı sarayında hem de saray dışında büyük beğeniyle kullanılmıştır. Bunun ya- nısıra, özellikle 16. yüzyılda Avrupalılar, İznik çinilerine karşı büyük ilgi duymuşlardır. ...
 • ERDEM İŞMAL, Özlenen (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
  19. yüzyıl ortalarına kadar tekstil boya ve baskı işlemlerinde kullanılan başlıca renklendiriciler doğal boyarmaddelerdi.İngiliz Sir William Henry Perkin 1856'da ilk sentetik organik boyarmaddeyi (mauveine) keşfettiğinde ...
 • ERKEK, Hasan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
 • ÇELENK, SEMİH (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2007)
 • ÜNER YILMAZ, Pınar (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Kökenlerini Fransız Devrimi'nden alan, gücünü sanayi devrimi ve bunun devamı olarak modernizm ile toparlayan, post yapısalcı teoriler ile tüm dünyada her alana nüfuz eden toplumsal cinsiyet meselesi, plastik sanatları ...
 • GÜNDÜZ, Ekin (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
  Kadın bedeninin Rönesans resim sanatından günümüz sinema sanatına kadar uzanan bir süreçte arzu nesnesi ola- rak konumlandırılışı, sanat tarihinde eril bakışın hakimiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Antik Yunan'dan, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account