DSpace Repository

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Recent Submissions

 • Demirel, Tuğba; Akın, Belgin (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Bu makalede öncelikle sağlıkta eşitsizliklerle ilgili bazı temel kavramlar, eşitsizliklerin tarihsel geçmişi, sağlıktaki eşitsizliklerin nedenleri ve sağlıkta eşitsizlikleri önlemede hemşirenin savunucu rolü açıklanmaktadır. ...
 • Gözüm, Sebahat; ÇAPIK, Cantürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Çağdaş halk sağlığı felsefesine göre önemli olan bireyin hasta olmadan önce, henüz sağlıklı iken sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleridir. Sağlık İnanç Modeli, sağlığı koruyan ve geliştiren davranışların yanı sıra ...
 • Turhan Damar, Hale; BİLİK, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Kompartman sendromu, erken tanılanamadığında bireylerin yaşam kalitesini bozabilen ciddi bir durumdur. Genellikle travma, ameliyat, immobilizasyon ve enfeksiyon nedeniyle meydana gelen kompartman sendromunun akut, kronik ...
 • BARDAKÇI, Ezgi; PARTLAK GÜNÜŞEN, Neslihan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Yıldırma hemşirelik için önemli bir sorundur. İşyerinde yıldırma son yıllarda dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Yıldırmada hem bireysel hem de kurumsal özellikler önemli görünmektedir. Özellikle mağdurların ve ...
 • DURMAZ, AYLİN; DİCLE, AKLİME (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın tüm sistemlerinin fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli tedavi ve bakım desteğinin sağlanması gerekir. Bu yüzden sistemlerin ve ameliyata özgü komplikasyonların ...
 • AKBAŞ, Meltem; TUNCER, İlhan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hemşirelik uygulamalarında etik bilincin ve duyarlılığın gelişmesinde etik eğitimi son derece önemlidir. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik eğitiminde verilen etik derslerinin özellikleri ve dersi veren öğretim ...
 • TEMEL, Münire; AKGÜN KOSTAK, Melahat; ÇELİKKALP, Ülfiye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Günümüzde önemli bir toplumsal sorun olan şiddet çizgi filmler aracılığıyla çocuklara kolayca aktarılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddet varlığını ve unsurlarını ...
 • AYSAN, Esra; KARAKÖSE, Sevil; ZAYBAK, Ayten; GÜNAY İSMAİLOĞLU, Elif (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi fizyolojik ve psikolojik sağlığın korunması, verimliliğin artması açısından önemlidir.Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen ...
 • ÇAPIK, Ayla; ÖZKAN, Havva; EJDER APAY, Serap (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Doğum sonu dönemde loğusaların konfor düzeylerinin belirlenmesi, kadınların doğum sonu döneme ilişkin yaşadığı problemlerin saptanması ve çözümünün sağlanması açısından çok önemlidir. Amaç: Bu araştırma loğusaların ...
 • TEL, Havva; SABANCIOĞULLARI, Selma (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hemşirelikte doktora programı, hemşirelik mesleğinin gelişiminde ve yeni bilgilerin uygulanmasında çok önemlidir. Amaç: Bu araştırma Türkiye'de psikiyatri hemşireliği alanında yapılan doktora tezlerinin özelliklerini ...
 • Ertekin Pınar, Şükran; Arslan, Şeyma; Polat, Kamile; Çiftçi, Dönüş; Cesur, Büşra; Dağlar, Gülseren (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Gebelik, kadının hayatı boyunca yaşadığı en önemli olaylardan biridir. Doğal bir olay olmasına rağmen gebelik fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ...
 • Altay, Naime; KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Ebru (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Klinik uygulamalarda çocuk hastalarla çalışmak, öğrencilerin önemli düzeyde stres yaşamasına neden olmaktadır. Yaşanılan stres öğrencilerin çocuk sevme davranışlarını etkileyebilmektedir. Amaç: Bu araştırma, ...
 • BEŞER, AYŞE; Topçu, Sevcan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Çeşitli tehlikelere karşı çalışanları korumak amacı ile giyilen özel giysi ve ekipmanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) olarak adlandırılmaktadır. KKE sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan güvenlik programlarının ...
 • Kocaman Yıldırım, Nazmiye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Sağlık hizmetlerinin önemli bir birleşeni kanserli hastaya bakımda karşılanmamış destekleyici bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesidir. Hastaların hangi gereksinimlerinin karşılanmadığının ve karşılanmamış ...
 • Erdemir, Firdevs; ÇIRLAK, Ahu (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olan rahatlık hemşirelikte birçok kuramcı tarafından incelenmiş, hemşirelik modellerinde bir hemşirelik işlevi ve bakımının bir sonucu olarak ele alınmıştır. Ağrının, sıkıntının, ...
 • ÖZTÜRK HANEY, MERYEM; ERDOĞAN, Semra (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Çocukluk dönemindeki sağlıksız beslenme alışkanlığı ileri yaşlardaki pek çok hastalık için risk oluşturmaktadır. Girişimlerin temel amacı çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarda tanımlayıcı ve ...
 • Ünver, Vesile; AKBAYRAK, Nalân (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Son zamanlarda Akran Eğitim Modeli, yüksek öğretimde geniş yer bulmaktadır. Akran eğitimi; benzer sosyal grup içinde olan, profesyonel olarak öğretmen olmayan bireylerin birbirlerine öğrenmek ve öğretmek için yardımcı ...
 • Göl, İlknur; BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: DEHB çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik hastalıklarındandır. DEHB sorunları yaşayan bir çocuğun tanılanmasında öğretmenler kritik bir role sahiptir. Amaç: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin çocuklarda ...
 • İNCİ, Fadime Hatice; BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: Kriz ve streslere karşı ailelerin alışma, yenilenme ve uyum durumlarının belirlenmesi hemşirenin vereceği destek hizmetlerinde önem taşımaktadır. Ülkemizde bu amaçla kullanılabilecek ölçüm aracı bulunmamaktadır. ...
 • Kaya, Berna; AKDOLUN BALKAYA, Nevin (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: İş doyumu ve tükenmişlik verilen hizmetlerin kalitesiyle çok yakın ilişkilidir. Bunlar kültürel özellikler de gösterebilen birçok faktör tarafından etkilenirler. Amaç: Ebelerin iş doyumu ve tükenmişlik durumları ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds