DSpace at Dokuz Eylul University: Recent submissions

 • Çepik, Hilal; Aydın, Ömer; Dalkılıç, Gökhan (Proceedings, 2021-03-02)
  With virtual assistants, both changes and serious conveniences are provided in human life. For this reason, the use of virtual assistants is increasing. The virtual assistant software has started to be produced as separate ...
 • Erbaş, Sinem (DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Son yıllarda göç ve yenilik arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. İki olgu arasında pozitif bir ilişki kuran bu çalışmalar, göçün yeniliğe katkı sağladığı yönünde çıkarımlarda bulunmuştur. Göçün ...
 • Çepel, Zühal Ünalp; Abka, Sinem; Durmuşlar, Tuğcan (Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 2021-02-28)
  This article aims to analyze the current challenges and integration prospects of Syrian university students in İzmir. Methodologically it is based on a case study through the questionnaire results of 22 Syrian students ...
 • Girgin, Ümit Hüseyin (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2014)
  Tüketim toplumu ya da Simülasyon Evreni olarak adlandırılabilecek olan günümüz dünyasında iletişim ve bilgi teknolojilerinden insanlar arası iletişime, politikadan ekonomiye, edebiyattan plastik sanatlara, resimden sinemaya ...
 • Atıcı Ustalar, Sinem; Şanlısoy, Selim (Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2020-12-10)
  Covid-19 kısa sürede yalnızca bir sağlık krizi değil, aynı zamanda da ekonomik krize dönüştü. “Sosyal mesafe” kuralının varlığı ekonomik faaliyetleri azalttı ve hem reel hem de finansal piyasalar salgın sürecinden olumsuz ...
 • Sánchez-Bayón, Antonio; García-Ramos Lucero, Miguel Ángel; Cheng San, Annie Ng; Yee, Choy Johnn; Moorthy, Krishna; Lee, Alex Foo Tun; Kithatu-Kiwekete, Angelita; Vyas-Doorgapersad, Shikha; Isabirye, Anthony Kiryagana; Dlodlo, Nobukhosi; Mbati, Lydia; Tarambiwa, Edmore; Mafini, Chengedzai; DJUROVSKI, Anastas; Redda, Ephrem Habtemichael; Surujlal, Jhalukpreya (EFE AKADEMİ, 2020-12-15)
  Technology affects all areas. Business and government processes are changing with the use of the internet, mobile devices, internet of things, blockchain, machine learning, artificial intelligence and many other new ...
 • Özen, Ahmet; GÜREL, Fatma Nur; Mhlanga, David; Savić, Dobrica; Tosheva, Elizabeta; Mehmedović, Emir; Godinjak, Faris; Horić, Selma; Hadjitchoneva, Juliana; Lobejko, Stanislaw; Jordan, Frank (EFE AKADEMİ, 2020-08-15)
  Science is like a wall that rises above the bricks below. For this reason, I would like to thank the authors of the resources used in this book and all the contributors to the development of the science. The development ...
 • Aydın, Ömer (4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY, 2020-10-14)
  Fosil yakıtların sınırlı kaynak olması, ekonomik ve çevresel olumsuzlukları göz önünde bulundurulduğunda gelecekte yerini başka enerji kaynaklarına bırakacağı aşikârdır. Fosil yakıtların yerini almaya aday kaynakların ...
 • Yaşa Atılgan, Ayşe; Şanlısoy, Selim; Özen, Ahmet (Sosyoekonomi, 2020-04-19)
  Bu çalışmada, devlet bütçe gelir ve gider tahminleri ile gerçekleşmeleri arasındaki sapmalar doğrultusunda politik istikrarsızlık ile bütçenin tutarlık ilkesi arasındaki ilişkinin tespiti amaçlanmıştır. Bir başka ifade ile ...
 • Aydın, Ömer (ResearchGate, 2017-09-07)
  Companies are experimenting with various techniques to market their products and deliver them to more people. The advertisement is one of them. Through various channels, the product is advertised with paid or free of charge, ...
 • Aydın, Üzeyir; Ağan, Büşra; Aydın, Ömer (Social Sciences Bibliography Indexes Archive Data, 2020-10-20)
  The initial purpose of the study is to search whether the market exhibits herd behavior or not by examining the crypto asset market in the context of behavioral finance. And the second purpose of the study is ...
 • Aydın, Ömer (Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2020)
  İnternetin insan yaşamında her alana tesir ettiği günümüz dünyasında, internet birçok alanda olduğu gibi kurumsal web sitelerinde de değişime neden olmuştur. Kurumsal web siteleri daha dinamik, etkileşime daha çok olanak ...
 • Çiftçi, Fatma (Ürün Yayınları, 2020)
  Camın sanatsal boyutta etkilerinin görülmeye başlandığı ve plastik sanatlar içinde konumlandırıldığı dönem olarak 1950 sonrası gelişmeler önemli bir yer tutar. Camın plastik ifade olanaklarına ilişkin renk, ışık ve dokunun ...
 • İRİCAN, DAMLA (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmanın amacı, Cengiz Çekil'in sergileme pratiklerine yönelik bir değerlendirme aracılığıyla onun sanatsal üretim yöntemlerini çeşitlilikle kullanan, sorgulayan, araştırmacı tavrının farklı boyutlarıyla açığa vurulması ...
 • Aktaş, Tuğba; Çetin, Betül; Demirhan, Yeliz; Oflaz Köleci, Emine; Şen, Ekin; Uzdu Yıldız, Funda (Dokuz Eylül Yayınları, 2020)
  Bu kitap kendi başına dilbilgisi çalışmak isteyen Türkçe öğrenicilerine yönelik hazırlanmıştır. Açıklamalarda A1 ve A2 düzeyine uygun basit bir dil kullanımı tercih edilmeye çalışılmıştır. Ancak yeni başlayanların ilk ...
 • Yagcioglu, Ozlem (Australia International Cultural and Educational Institute (AICEI), 2013-06-20)
  Foreign language learners often need motivation and they like learning a new foreign language with different methods and approaches. They often need to improve their language skills such as reading, writing, speaking and ...
 • Yagcioglu, Ozlem (Australian International Cultural and Educational Institute (AICEI), 2013-06)
  In recent years of our modern world, lots of new techniques and approaches on English language teaching have been invented and developed by language specialists. Creative and global thinking have always increased the ways ...
 • Yagcioglu, Ozlem (European Journal of Education Studies, 2017-05-30)
 • Yagcioglu, Ozlem (LangLit: An International Peer-Reviewed Open Access Journal, 2017-05-25)
 • Yağcıoğlu, Özlem (Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği&Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL /Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, 2018-09-25)
  Teaching vocabulary is not a new subject in foreign language education, but there are some new methods in teaching the vocabulary items and their pronunciation to our students. We can also use the traditional methods ...