DSpace Repository

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Sort by: Order: Results:

 • İŞLEK, Nilay (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  Bu tez, son yıllarda gelişen dijital teknoloji içinde fotoğraf kavramını ve estetiğini, görsel kültür ve toplumsal bellek üzerinden irdelemektedir. Toplumsal bellek oluşturmada önemli bir görsel iletişim aracı olan ...
 • GERGİN, ATAY (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
  Işıklama olgusu, gösteri sanatlarının başlangıcından bugüne çok çeşitli gelişim evrelerinden geçmiştir ve ışıklama teknikleri adına, yaşanan gelişmeler hep ileriye dönük olmuştur. Bu bağlamda, insanlık tarihiyle paralel ...
 • BULUT, CEREN (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
 • Şark, Uğursal (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2004)
 • İncedoğan, Hayal (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008)
  Tarihsel skalada, insanoğlunun vazgeçemediği ‘motif', ‘süs' ya da ‘ornament', yüzyılların getirdiği yüzlerce sanat formu içinde kendini gösterir. Günlük kullanımdan mimariye kadar çok geniş bir izgede ürünler vermiş ...
 • ERDEM, Ece (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Obua çift kamışlı bir çalgıdır. Kamışın ham maddesi Arundo Donax bitkisidir (kargı). Kargı, üçe bölünme, inceltilme (iç kazıma) ve şekle sokulma (formalama) gibi çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ikiye katlanarak, ...
 • Güngör, İbrahim (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2013)
  Günümüzde tiyatro ve oyunculuk sanatı yeniyi üretirken geleneksel olandan faydalanmaktadır. Bu geleneğe dönüş düşüncesi 20.yüzyılda oyunculuk tekniklerinin farklılaşmasını sağlayan en önemli nedenlerden biridir. Çalışmanın ...
 • ÖZKAPLAN, Olcay (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  Teknoloji ve sanat başından beri karşılıklı ilişki içinde olmuşlardır. Bu tez çalışmasında günümüz resim sanatının teknoloji bağlamındaki özellikleri araştırılmış ve örneklenmiştir. Resim sanatında teknolojik gelişmeler ...
 • Atal , Tuncay Murat (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008)
  İnsanların toplum ve sanat eseriyle olan ilişkileri birbirleriyle karşılaştırıldığında aralarında güçlü bir bağ bulunduğu görülmektedir. Bütün insanlar için gerekli olan kendi aralarında "karşılaşma" olasılığının, aslında ...
 • Özen, Seda (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  Çagdas sanat dahilinde üretimlerini sürdüren pek çok sanatçı, farklı yaklasımlarla, benzer biçimsel parametreleri kullanmaktadır. Bu çalısmada, özellikle, tekrar, çizgi (grid), geometrik biçimlerle, minimalizm ve postminimalizm ...
 • OTO, ARZU (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2011)
  Güncel anlamda görsel sanatlarda doğa ve ruhsallık kavramlarını ele almak sanat tarihsel bir perspektifi gereksinir. Tarihsel olarak bakıldığında bu kavramlar bizi sembolizm ve onun muştuladığı romantizm akımlarına ...
 • Kılınçarslan, Rabia Özgül (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  Sanatın temel islevlerinden biri insanlıgın tarihsel deneyimlerini koruyup saklanmasına ve bunların hatırlanmasına yardımcı olmasıdır. Bu anlamda sanat nesnesi bireysel ve toplumsal bellek için hafıza tetikleyicisi rolüne ...
 • Bayındır, Zehra (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  "20.yüzyıla Kadar !llüstratif Yakla"ımlarda Fantastik Etkisi" adlı bu ara"tırma tezi üç bölümden olu"maktadır. !lk bölüm; ikinci bölümün konu ba"lı#ını olu"turan ve illüstratif yakla"ımları içeren ‘fantastik imge'yi ...
 • Yılmaz, Duygu (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2008)
  Geçmişi çok eski dönemlere dayanan Gürcistan, tarihi boyunca bağımsızlık mücadelesi vermiş bir toplum olmuştur. 1896 yılında henüz Çarlık rejimi ayaktayken, Lumiere kardeşlerin özel gösterimlerinde karşılaşılan sinema ...
 • Mutlu, Kubilay (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma Hemşin kültürel ve müziksel kimliğini birlik ve farklılık diyalektiği bağlamında araştırmaktadır. Kültürel kimlik kavramının yanı sıra otantisite terimi de bu çalışmada analitik bir araç olarak işlev görmektedir. ...
 • Baran, Derya (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
 • ATAR, NEDA İSMAİL (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007)
  Günümüzde kapitalist toplum düzeniyle kosutluk gösteren sanatın kurumlarının birer magazaya dönüsmesi, sergilenen nesneleri ticari yatırım haline getirdi. Bu durum sanatta yeni fikirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Müze, ...
 • DOĞRU, Sümeyre (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010)
  Heykelde Geometrik Soyutlama başlığı ile ele alınan çalışmada heykel sanatı içerisinde geometrik soyutlama kavramı esas alınarak, 1900 ve 1950 yılları arasında heykel sanatında gelişen, değişen plastik yargıların açıklanması ...
 • BAYIK, Yasemin (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012)
  Hız ve teknoloji başından beri karşılıklı ilişki içinde bir birlerini var etmişlerdir. Bu tez çalışmasında günümüz sanatında hız ve teknoloji bağlamındaki yaşanan süreç araştırılmış ve örneklendirilmiştir. Sanat da hız ...
 • Durmaz, Ömer (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2009)
  Ambalaj tasarımının satışa etkisi ve ikna gücü, profesyoneller tarafından tartışmasız kabul edilmektedir. Ancak, sürekli değişen pazar koşulları, genişleyen tüketici profilleri, farklılaşan yaşam standartları, her alanı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account