DSpace Repository

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S26 (2009)

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S26 (2009)

 

Recent Submissions

 • ERÖZKAN, Atılgan (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  ABSTRACT :The aim of this study is to investigate the relationships between university students' interpersonal relationshipstyles and humour styles. Gender, grade, socio-economic status and parenting styles differences ...
 • ERİM, Ali ; YÖNDEM, Sadık (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu araştırmada, video model destekli öğretimin, başlangıç aşamasındaki klasik gitar öğrenci performanslarına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda eğitim fakültesinde seçmeli "Gitar Öğretimi" dersi öğrencilerine ...
 • POLAT ULUOCAK , Gonca (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  ortaya konması ve göç yaşayan ve yaşamayan çocukların ev ve okul ortamında ruhsal uyum durumlarının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacıyla planlanan bu araştırmada, göç yaşamış çocuklarda ruhsal uyumsuzluk ...
 • TUNÇ, ARİF ZİYA (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  Köy Enstitülerini salt bir okul ya da bir eğitim sistemi olarak algılamak yanılgıdır. Köy Enstitülerinin başarılarından biri de ilkel tarımdan - modern tarıma, geleneksel toplumdan- çağdaş topluma ve çağdaş demokrasiye ...
 • GERÇEK, Cem (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bağımlılık yapan maddeler günümüzde önemli sağlık sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı okullarda yapılan sigara eğitimine yönelik deneysel araştırmaları inceleyerek, konu hakkında Türkiye ve farklı ...
 • Çevik, Deniz Beste (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik tarihi dersi hakkındaki görüşlerini almak ve ortaya çıkacak sonuçlara göre bazı önerilerde bulunmak ...
 • Özdemir, Adem; AYDIN, Neşe ; AKAR VURAL, Ruken (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada, "Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Algısı Ölçeği" geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.76 olup toplam varyansın %61.80' ini açıklamaktadır. Ölçek dört alt boyutludur ("Akademik Yetkinlik Algısı", ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds