DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C25/S1 (2011)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C25/S1 (2011)

 

Recent Submissions

 • ONGÜN, ŞAKİR; MUNGAN, M.UĞUR; SEÇİL, MUSTAFA; YÖRÜKOĞLU, KUTSAL; TUNA, E.BURÇİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Anemisi nedeniyle araştırılırken mesanede kitle saptanan 58 yaşındaki bayan hastadatransüretral kitle rezeksiyonu sonrasında mesane paraganglioması tanısı konulmuş veolgu literatür eşliğinde tartışılmıştır.A 58-year-old ...
 • AKARSU, SEVGİ; AKTAN, ŞEBNEM; KİBAR, MELİKE; ÖZBAĞÇIVAN, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Toplumda oldukça yaygın olarak görülen verrukalar özellikle ağrı, fonksiyonelbozukluk ve kozmetik rahatsızlık oluşturduğunda veya tedaviye direnç gösterdiğindehem hastalar hem de hekimler açısından ciddi bir sıkıntı kaynağı ...
 • KATGI, ABDULLAH; KAHRAMAN, SELDA; ATACA, PINAR; PİŞKİN, ÖZDEN; ÖZCAN, MEHMET ALİ; ÖZSAN, GÜNER HAYRİ ; DEMİRKAN, FATİH; ÜNDAR, BÜLENT (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Malign plevral effüzyon, multiple myelomda progresyonla karekterize ve geç gelişenbir komplikasyondur. Tanıdan sonra ortalama yaşam süresi 4 aydır ve sistemikkemoterapilere oldukça dirençlidir. Biz bu makalede 49 yaşında ...
 • BORA, ELÇİN; ABACI, AYHAN; FIRINCI, FATİH; DEMİR, KORCAN; Erdemir, Aydın; ÇANKAYA, TUFAN; BÖBER, ECE (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Sotos sendromu, endokrin bir bozukluk olmaksızın hızlı büyümeyle karakterize birhastalıktır. Ondört yaşında kız hasta boy uzunluğu şikayeti nedeniyle başvurdu. Doğumdave postnatal izlemlerinde boyunun yaşıtlarına göre üst ...
 • ÖZSAN, GÜNER HAYRİ ; KAHRAMAN, SELDA; ÜNAL, SİNAN; SEVGEN, ZEYNEP GÜLSÜM; KATGI, ABDULLAH; PİŞKİN, ÖZDEN; ÖZCAN, MEHMET ALİ; DEMİRKAN, FATİH; ÜNDAR, BÜLENT (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Birinci sıra tedaviye yeterli yanıt vermeyen yada relaps olan Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda ikinci sıra tedavi sonrası otolog periferik kök hücre(OKIT) destekli yüksek doz kemoterapi yaygın olarak ...
 • HOCAOĞLU, NİL; Güven, Hülya; GIDENER, SEDEF; TUNÇOK, YEŞIM; KALKAN, ŞULE; Gümüştekin, Mukaddes; GELAL, AYŞE (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Bu çalışma ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Dördüncü SınıfÖğrencilerine 2008/9 (n=129) ve 2009/10 (n=136) Eğitim Dönemi'nde uygulanan Akılcıİlaç Kullanımı (AİK) kursunun AİK becerileri üzerine kısa ...
 • EKMEKÇİ, Abdullah ; Gökçe, Özlem; YILMAZ, Akın ; GÜRBÜZ, Venhar ; KONAÇ, Ece (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Hücre hareketi, hücre bölünmesi, hücre içi madde taşınması, hücresel yapınınsağlanması gibi biyolojik işlevlerde rol alan mikrotübüller, antikanser ilaçların esashedefi konumundadır. Vinorelbin'in (Navelbin) mikrotübüller ...
 • EDEN, Ece; KILINÇ, GÜLSER; ELLİDOKUZ, HÜLYA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, İzmir'deki 2 tıp fakültesinin son sınıf öğrencilerinin dentaltravmalar ve özellikle diş avulsiyonları ile ilgili yaklaşımını değerlendirmektir.Gereç ve yöntem: Çalışmada, İzmir ilindeki iki tıp ...