DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C23/S3 (2009)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C23/S3 (2009)

 

Recent Submissions

 • DEMİR, ÖMER; Argun, Leyla; Demir, Tevfik; GÜLCÜ, AYTAÇ; SEÇİL, MUSTAFA; ÇÖMLEKÇİ, ABDURRAHMAN; Esen, A. Adil (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  An association between Coronary Artery Disease (CAD) and Erectile Dysfunction (ED) has been described. We aimed to show that cavernous artery stenosis may be an important predictor of a silent but serious CAD. A 56-year-old ...
 • ASLAN, GÜVEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  Amaç: Kasa invazif mesane kanserlerinde radikal sistektomi altın standart tedavidir. Bu ameliyat açık teknikle uygulandığında göbek üstü ve altını içine alan uzun insizyonlar yapılmaktadır. Bu durum ameliyat sonrası dönemde ...
 • DEMİR, ÖMER; CİHAN, Ahmet ; KEFİ, AYKUT; ESEN, AHMET ADİL (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  Amaç: Çalışmamızda Prematür Ejakülasyon (PE) tanısı konulan hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Kliniğimize erken boşalma nedeniyle Ocak-Haziran 2004 tarihleri arasında ...
 • ERÇAL, MURAT DERYA; Meşe, Timur; Tavlı, Vedide; DEMİRPENÇE, Savaş (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  Apert syndrome is a congenital malformation syndrome which is associated withcraniosynostosis, craniofacial anomalies, syndactyly and congenital heart defects.Several cardiovascular abnormalities including atrial septal ...
 • ÖZER, ERDENER; Karakuş, Osman Zeki; Akgür, Feza Miraç; GIDENER, SEDEF; ATEŞ, OĞUZ; MURAT, NERGİZ; HAKGÜDER, FAİKA GÜLCE; OLGUNER, MUSTAFA; SOLMAZ, Bora (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  Amaç: Gastroşiziste barsak hasarı morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde etkiler.Morbiditenin en önemli nedeni barsak hasarı nedeniyle motilitenin yetersizliğine bağlıhastaların uzun süre parenteral beslenmelerinden ...
 • ERDOĞAN, Fazlı ; DEMİRCİ, Elif ; ORAL, Akgün ; BOSNALI, Oktav ; SALMAN, Bedii (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
  Amaç: Çalışmamızda; ratlarda alkali ile oluşturduğumuz özefagus yanığı modelinde aprotininin antienflamatuar etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Ratlardaki özefagus yanığı, Gehanno'nun tarif ettiği ...