Rektörlük

 

Rektörlüğe bağlı tüm birimlerde çalışan personellerimizin (Öğr. Gör., Öğr. Gör. Dr., Memur vb.) akademik çalışmalarını içermektedir.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Çepik, Hilal; Aydın, Ömer; Dalkılıç, Gökhan (Proceedings, 2021-03-02)
  With virtual assistants, both changes and serious conveniences are provided in human life. For this reason, the use of virtual assistants is increasing. The virtual assistant software has started to be produced as separate ...
 • Sánchez-Bayón, Antonio; García-Ramos Lucero, Miguel Ángel; Cheng San, Annie Ng; Yee, Choy Johnn; Moorthy, Krishna; Lee, Alex Foo Tun; Kithatu-Kiwekete, Angelita; Vyas-Doorgapersad, Shikha; Isabirye, Anthony Kiryagana; Dlodlo, Nobukhosi; Mbati, Lydia; Tarambiwa, Edmore; Mafini, Chengedzai; DJUROVSKI, Anastas; Redda, Ephrem Habtemichael; Surujlal, Jhalukpreya (EFE AKADEMİ, 2020-12-15)
  Technology affects all areas. Business and government processes are changing with the use of the internet, mobile devices, internet of things, blockchain, machine learning, artificial intelligence and many other new ...
 • Özen, Ahmet; GÜREL, Fatma Nur; Mhlanga, David; Savić, Dobrica; Tosheva, Elizabeta; Mehmedović, Emir; Godinjak, Faris; Horić, Selma; Hadjitchoneva, Juliana; Lobejko, Stanislaw; Jordan, Frank (EFE AKADEMİ, 2020-08-15)
  Science is like a wall that rises above the bricks below. For this reason, I would like to thank the authors of the resources used in this book and all the contributors to the development of the science. The development ...
 • Aydın, Ömer (4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS FINANCE AND ENERGY, 2020-10-14)
  Fosil yakıtların sınırlı kaynak olması, ekonomik ve çevresel olumsuzlukları göz önünde bulundurulduğunda gelecekte yerini başka enerji kaynaklarına bırakacağı aşikârdır. Fosil yakıtların yerini almaya aday kaynakların ...
 • Aydın, Ömer (ResearchGate, 2017-09-07)
  Companies are experimenting with various techniques to market their products and deliver them to more people. The advertisement is one of them. Through various channels, the product is advertised with paid or free of charge, ...
 • Aydın, Üzeyir; Ağan, Büşra; Aydın, Ömer (Social Sciences Bibliography Indexes Archive Data, 2020-10-20)
  The initial purpose of the study is to search whether the market exhibits herd behavior or not by examining the crypto asset market in the context of behavioral finance. And the second purpose of the study is ...
 • Aydın, Ömer (Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2020)
  İnternetin insan yaşamında her alana tesir ettiği günümüz dünyasında, internet birçok alanda olduğu gibi kurumsal web sitelerinde de değişime neden olmuştur. Kurumsal web siteleri daha dinamik, etkileşime daha çok olanak ...
 • Aydın, Ömer; Karaarslan, Enis (Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 2020-06-12)
  COVID-19'un bazı belirtilerini takip etmek için sistemler önerilmektedir. İnsanlar arasında cep telefonu kullanımı çok yaygın hale geldiğinden, en uygun çözümlerden biri cep telefonlarını bu işlem için kullanmak olabilir. ...
 • Öztornacı, Engin (İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-06-30)
  Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirleyicilerinin başında ekonomik üretim güçleri gelmektedir. Üretim için gereken en önemli girdilerinden biri ise enerjidir. Enerji kavramı geçmişten günümüze tüm devletler açısından ...
 • Aydın, Ömer (İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-01-30)
  Çevrimiçi eğitim imkânlarının gelişen teknoloji ile birlikte artması, eğitim çeşitliliğine ve erişilebilirliğine büyük katkılar sunmuştur. Bu imkânlara rağmen ücretsiz veya ücreti tahammül sınırları içinde kaliteli eğitimler ...
 • Kaya, Ahmet; Aydın, Ömer (International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 2019-12-31)
  E-commerce, it is a kind of shopping by use of internet. E-commerce, very different from the usual shopping concept, it is compatible with today's economic dynamics. E-commerce is becoming an indispensable method with the ...
 • Aydın, Ömer; Kıraç, Umut; Kandemir, Cem Ali; Dalkılıç, Feriştah (The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), 2018-07-21)
 • Aydın, Ömer; Dalkılıç, Gökhan (The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), 2018-07-21)
 • Aydın, Ömer; Kandemir, Cem Ali; Kıraç, Umut; Dalkılıç, Feriştah (ICCTAFA, 2019-07-12)
  It is not hard to see that the need for clean water is growing by considering the decrease of the water sources day by day in the world. Potable fresh water is also used for irrigation, so it should be planned to decrease ...
 • Aydın, Ömer; Temurtaş, Hasan (Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015-12)
  İşletmelerde tüm iş süreçlerinin yürütüldüğü ERP sistemi ile tam entegre bir yazılım geliştirmek ve bu yazılımla perakende sektöründe satış noktalarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak günümüzde bir zorunluluk haline geliyor. ...
 • Dalkılıç, Feriştah; Aydın, Ömer (Anı Yayıncılık, 2016-06-03)
  Üniversite bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmede toplumları yönlendiren önemli bir kurumdur. Üniversiteler, fikirlerin ve alternatiflerin geliştirilmesinde öncüdür. Öğrencilere en son bilgileri vermek ...