DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Çepik, Hilal; Aydın, Ömer; Dalkılıç, Gökhan (Proceedings, 2021-03-02)
  With virtual assistants, both changes and serious conveniences are provided in human life. For this reason, the use of virtual assistants is increasing. The virtual assistant software has started to be produced as separate ...
 • Erbaş, Sinem (DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Son yıllarda göç ve yenilik arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. İki olgu arasında pozitif bir ilişki kuran bu çalışmalar, göçün yeniliğe katkı sağladığı yönünde çıkarımlarda bulunmuştur. Göçün ...
 • Çepel, Zühal Ünalp; Abka, Sinem; Durmuşlar, Tuğcan (Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 2021-02-28)
  This article aims to analyze the current challenges and integration prospects of Syrian university students in İzmir. Methodologically it is based on a case study through the questionnaire results of 22 Syrian students ...
 • Girgin, Ümit Hüseyin (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2014)
  Tüketim toplumu ya da Simülasyon Evreni olarak adlandırılabilecek olan günümüz dünyasında iletişim ve bilgi teknolojilerinden insanlar arası iletişime, politikadan ekonomiye, edebiyattan plastik sanatlara, resimden sinemaya ...
 • Atıcı Ustalar, Sinem; Şanlısoy, Selim (Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2020-12-10)
  Covid-19 kısa sürede yalnızca bir sağlık krizi değil, aynı zamanda da ekonomik krize dönüştü. “Sosyal mesafe” kuralının varlığı ekonomik faaliyetleri azalttı ve hem reel hem de finansal piyasalar salgın sürecinden olumsuz ...

View more