DSpace Repository

Browsing DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C12/S24 (2012) by Issue Date

Browsing DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C12/S24 (2012) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • YILDIZ, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  1430 yılında Osmanlı egemenliğine geçen Selanik 1912 yılına kadar yaklaşık 482yıl Osmanlı egemenliğinde kalacaktı. Asya ile Avrupa kıtasının geçiş noktasında olan kentOsmanlı Devleti'nin Balkanlardaki en önemli limanı ...
 • YELLİCE, GÜRHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada 1878'den 1931 yılına kadar geçen süreçte Kıbrıs'ta Rumların Enosistalepleri ve İngiliz yönetiminin bu talepler karşısında izlemiş olduğu politika ele alındı. Ayrıca1931 yılında Kıbrıslı Rumlar tarafından ...
 • DEMİRBİLEK, Sinan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürezarfında inhisarların tarihsel gelişim süreçleri içerisinde Türkiye'ye katkıları, halka etkisi,iktisadi politikalar içerisindeki konumu ve ...
 • Göktürk, Turgay Bülent (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  9 Eylül 1922 tarihi; özgürlüğü ve bağımsızlığı için yola çıkan Türk Ulusu'nun,Mustafa Kemal'in gösterdiği hedef doğrultusunda, zaferle taçlandırdığı bir gün olmasınedeniyle, Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda özel bir ...
 • Özlü, Hüsnü (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte Türkiye'nin savunması ve korunmasınayönelik birçok karar alınmıştır. Özellikle İngiltere ile imzalanan ikili askeri anlaşmalarneticesinde tehdit boyutu artmış olan Türk ...
 • KÜÇÜKVATAN, Mahir (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Ermenilerin I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf devletleri ile işbirliği yapmalarınedeniyle Osmanlı İmparatorluğu tehcir kararını alır ve Ermenileri cephe gerisini tehlikeyedüşürmeyecekleri bölgelere sevk eder. Osmanlı ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Kıbrıs adasında Yunanistan destekli olarak 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren faaliyetegeçen EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin kendilerini koruma mücadelesi debaşlar ve bu mücadele özellikle 1958 Ağustos ayından ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğündekurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Rumların adayı Yunanlaştırmak gayretleri nedeniyle uzun süreliyaşamaz ve 21 Aralık 1963 günü tarihe Kanlı Noel olarak ...
 • Çetin, Necat (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Çengele (Ormanköy) günümüzde Torbalı ilçesine 21 km. uzaklıktadır. 1530 yılıOsmanlı kayıtlarında adı geçen köylerden olan Çengele Karyesi, 1321 (Miladi 1905) tarihindeyapılan son Osmanlı nüfus sayımında Tiryanda Nahiyesine ...
 • İnce, Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Toplumların gelişmesinin öncül kaynağı ulaşım ağının iyileştirilmesindeyatmaktadır. Kalkınma ve yapılanma sürecinde gerek kitlelerin gerekse yapı malzemelerininsevk ve idaresinde ulaşımın nitelikli olması şarttır.Cumhuriyetin ...
 • KILIÇ, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Türkiye Cumhuriyeti bir milli devlet olarak kurulmuştur. İmparatorluktan millidevlete geçiş sürecinde Cumhuriyeti kuranlar, Osmanlıdan devralınan toplumdan bir milletinşa etmek istemekteydi. Bunun için inkılabın iki ...
 • AYSAL, Necdet ; DİNÇER, Hasan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Ulusların tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyan dönemlerin, önemli olayları tarihaynasına yansıtmanın yanında, o ulusu oluşturan fertlerin faaliyetlerinden mürekkep zenginbir tabloyu da gözler önüne serdiği kabul ...
 • GÜLMEZ, Nurettin (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2012)
  Anadolu'da Yeni Gün gazetesi, İtalya-Yunanistan gerginliğine özel bir önemvermiştir. Sorunu, günü gününe takip etmeye çalışmış, haberleri birinci sayfadan vermiş,konuyla ilgili yorumlar yayınlamış, bazen yayınları duygusal ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account