C5/S3 (2012)

 

Recent Submissions

 • YEKENKUNRIL, Didem; METE, SAMİYE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Gebelikte görülen en yaygın sorunlardan biri, erken gebelik dönemi bulantı kusmalarıdır. Etiyolojide fizyolojik ve psikososyal faktörlerin üzerindedurulmaktadır. Evlilik uyumu ve eş ilişkisindeki sorunların da ...
 • KISSAL, Aygül; BEŞER, AYŞE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Pek çok çalışmada meme kanseri erken tanı davranışlarının arttırılması için sağlık davranış modellerinin kavramsal temellerikullanılmıştır. Bu derlemede yaşlı kadınların meme kanseri erken tanı davranışlarını artırmada ...
 • ÇELİK, Sevim; KALKAN, Mine; GÜNDOĞDU, Ayla; TOPAL, Hülya (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Amaç: Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin ötenazi hakkındaki düşüncelerini ve bu düşünceleri etkileyen faktörleri belirlemekamacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Zonguldak İl Merkezi'ndeki üniversite ...
 • IŞIK, Elif; KARABULUTLU, Özlem; KANBAY, Yalçın; ASLAN, Özgür (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Hemşirelik mesleği doğası gereği sürekli problem çözmek ve profesyonel kararlar almak durumunda olan bir meslektir. Bu nedenlehemşirelerin kliniksel alanda eleştirel düşünme becerilerini kullanmaları beklenmektedir. ...
 • BAHAR, ZÜHAL; GÖRDES AYDOĞDU, NİHAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Doğurganlık hızındaki azalma ve yaşam süresinin uzaması gibi nedenlere bağlı olarak dünyada değişen sosyo-demorafik yapı ile birliktebaşarılı yaşlanma daha fazla önemli bir kavram haline gelmiştir. Sağlıkta eşitsizlikler ...