C4/S4 (2011)

 

Recent Submissions

 • Kılıçarslan Törüner, Ebru; Büyükgönenç, Lale; Altay, Naime (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Basınç ülseri gelişiminin önlenmesi, erken dönemde tedavisi ve deri bütünlüğünün korunması özellikle kronik hastalığı olan çocuklardabakımın kalitesini yansıtmaktadır. Ülser oluşumunun altında yatan nedenlerin anlaşılması ...
 • Öztürk, Havva; Çilingir, Dilek; Hintistan, Sevilay (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Hasta eğitimi, hasta ve ailelerine hastalıklarına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve uygun davranış alışkanlıkları kazandırmak için yapılaneğitimlerdir. Bu bağlamda hemşireler tarafından yapılan bir eğitim, hastaların ...
 • ÇETİNKAYA DUMAN, ZEKİYE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  birinci derecede sorumlu olan ailedir. Bu nedenle şizofreni hastalığı sadece hasta için değil aile içinde stresli bir durumdur. Şizofrenihastalarının aileleri yaşadıkları stresli durumla baş edebilmek için bilgi ve desteğe ...
 • Demir, Yasemin; Gözüm, Sebahat (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Bilgi iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, toplumun ve hastaların sağlık problemleriyle ilgili daha fazla bilgi vedestek almak amacıyla interneti daha sık kullanmaları, erişkin bireylerin yüz yüze yapılan ...
 • Çam, Olcay; Akgün Çıtak, Ebru (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Yoğun bakım üniteleri, çatışmaların sık olarak yaşandığı birimlerdir. Yıkıcı bir şekilde çözümlenen ya da çözümlenmeyen çatışmalarise; çalışanların iş doyumlarının azalmasına ve tükenmişliğe neden olarak hasta bakım ...
 • Doğaner, Gülbahtiyar; Bilgiç, Dilek; Doğaner, Adem; Umut, Ü. Feyzan; Kürk, Hanife; Çelik, Elif (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Kadınlar üreme çağı boyunca istenmeyen gebelik yaşayabilirler. Korunmasız bir cinsel ilişki istenmeyen gebeliklere yol açar. Acilkontrasepsiyon korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebelik riskini azaltmaktadır. ...
 • AYLAZ, Rukiye; GÜLLÜ, Esin; GÜNEŞ, Gülsen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Depresyon, içinde bulunduğumuz yüzyılda en yaygın, yüksek kronikleşme ve yineleme oranı, önemli intihar riski ve iş gücü kaybıoluşturması nedeniyle ciddi bireysel ve toplumsal bir sağlık sorunudur. Amaç: Bu ...