DSpace Repository

Cumhuriyet Döneminde Manisa'nın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi'nin Yeri ve Önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Güneş, Günver
dc.contributor.author Güneş, Müslime
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:43:35Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:43:35Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4799 NULL
dc.description.abstract Halkevleri 1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermiÄ¢, yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuÄ¢ önemli kuruluÄ¢lardandır. Önemi ölçüsünde halkevleri pek çok araÄ¢tırmaya konu olmuÄ¢tur. 1932 yılında halkevlerinin açılması ülkede son derece önemli bir sosyo- kültürel atılımın yaÄ¢anmasına ve geliÄ¢imine yol açtı. 24 Ä¡ubat 1933 yılında açılan Manisa Halkevi de faaliyetini sürdürdüğü yıllarda, çevresinin çok önemli bir kültür merkezi olma özelliğini kazandı. Ayrıca yörenin tarihine, coğrafyasına, folkloruna ve sosyo-ekonomik yapısına ıÄ¢ık tutacak çok değerli çalıÄ¢malar ortaya koydu. Bu çalıÄ¢ma, Manisa Halkevi‟nin faaliyetlerini ve Cumhuriyet yönetiminin bir il genelinde halkevi ile nasıl bir atılım sergilediğini ortaya koymaya yöneliktir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject Halkevleri, Manisa, Cumhuriyet, Türkiye en_US
dc.title Cumhuriyet Döneminde Manisa'nın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi'nin Yeri ve Önemi en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account