DSpace Repository

Türkiye Sineması'nda Kadının Değişen İmgesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÇETİN ÖZKAN, ZÜHAL
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:40:18Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:40:18Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4616 NULL
dc.description.abstract Toplumlar sanayileşme ve kentleşme sürecine girdiklerinde toplumsal yapıları da bütünüyle değişime uğramaktadır. Türkiye'de degeleneksel köy ailesinin birçok özellikleri değişmiş, kentsellik kazanmıştır. Ancak kısmen de olsa geleneksel özellikler de sürmektedir.Başlık parası, kan davaları, namus cinayetleri, akraba evlilikleri gibi feodal özelliklerin ise önemi azalmıştır. Günümüzün modern (postmodern) toplumsal yapısı kişisel yaşamlardaki kendi kendine yeterlilik gücü , aile yapısının kişilere yüklediği sorumluluk ve davranışmodellerini de değiştirmiştir. Bunun sonucunda da aile kurumunun yapısı, sınırları değişime uğramıştır. Geleneksel Türk sinemasında aile"korunması, yüceltilmesi gereken bir kurum olarak işlenir." Aile içi düzen bozulmaz; baba, evin reisi, maddi gücü elinde bulunduran, tatlısert kimliği ile ön plandadır. Anne, geleneksel kalıplar dahilinde evi ve çocukları için her türlü fedakarlığı yapabilecek güçte, ama eşininboyunduruğu altında ikinci plandadır. Çocuklar da cinsiyetlerine göre aynı kimlikleri tekrarlarlar. Aile birliğinin, kurumsal yapısınınkorunması için dinsel ve geleneksel yaklaşımlar daima destekleyici ve etkin niteliktedirler. Bu genel çerçeve içinde Türk sinemasında aile,daima varlığını korumuştur.Ve kadın Türk Sineması'nda 1980'li yıllara gelene kadar namuslu anne-ahlaksız kötü kadın ikilemini bir türlüaşamamış, bir karton tip, bir prototip olarak varolma sorunu yaşamıştır. There are many different types from traditional extended to nuclear or single- parent families in Turkey. Through the industrilization processin Turkey; mechanization among with the dispersion and the excessive fragmentation of the agricultural estates have caused many changessuch as immigration from the rural to urban. Urbanization in that period of time has made the Turkish family obtain modern characteristics.Family has been portrayed as an institution "to be protected and glorified" in traditional Turkish Film. The order in the family is solid andthe father who has the economic dominance with an understanding but firm personality is the primary authority figure as the patriarch. Themother, within the traditional model, is always strong and dedicated enough to do anything, make all the sacrifices needed for her familydespite the fact that she is opressed by her husband. And the children display their gender identity accordingly. Woman in Turkish Cinemacould'nt pass over the pure mother-immoral prostitute dilemma until 1980's and struggle with her existing problem. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Türk Sineması, Aile, Kadın,Turkish Film,Woman,Turkish Cinema en_US
dc.title Türkiye Sineması'nda Kadının Değişen İmgesi en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account