DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C5/S2 (2012)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C5/S2 (2012)

 

Recent Submissions

 • GÜNAL, İZGE HAKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Onur Hamzaoğlu olayı üzerinde akademisyenin kim olduğu bilim, aydın olma ve sınıf ilişkileri ele alınmıştır. The identity of academician in relation to science, social class and intellectuality was discussed in the case ...
 • ÇETİN ÖZKAN, ZÜHAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Toplumlar sanayileşme ve kentleşme sürecine girdiklerinde toplumsal yapıları da bütünüyle değişime uğramaktadır. Türkiye'de degeleneksel köy ailesinin birçok özellikleri değişmiş, kentsellik kazanmıştır. Ancak kısmen de ...
 • TERAKYE, Gülşen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Yasaların yapımında uzun va karmaşik bir süreç sözkonusudur. Bir konuda yasal düzenlemenin gerçekleşebilmesi için ilk adım o konudadeğişime gereksinim duyan topluluk veya meslek grubunun hazırlıkları ve girişimlerini doğru ...
 • YAPUCU GÜNEŞ, Ülkü; KARA, Dilek; ERBAĞCI, Abdulkadir (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)'nda dispne semptomunun doğru olarak tanımlanması tıbbi tedavinin planlanması veetkili bakımın verilmesinde önemli bir unsurdur. Amaç: Bu çalışma, KOAH'lı hastalarda dispnenin ...
 • KULAKÇI, Hülya; KUZLU AYYILDIZ, Tülay; Emiroğlu, Oya Nuran; KÖROĞLU, Esra (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Öz yeterlilik algısı yaşlıların bireysel bakımlarına ve sağlığı geliştirici uygulamalara katılımlarını etkileyen en önemli faktördür.Amaç: Çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlıların öz yeterlilik algılarını ve sağlıklı ...
 • METE, SAMİYE; Karataş , Tuğba (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Gebelik döneminde alınan sosyal destek gebeliğe uyum için önemlidir. Gebeliğe uyumu iyi olan kadınlarda bulantı kusmanın görülmeolasılığı daha azdır. Amaç: Çalışmanın amacı, gebelikte bulantı kusma (GBK) ile sosyal ...