DSpace Repository

15 - 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları

Show simple item record

dc.contributor.author Doğaner, Gülbahtiyar
dc.contributor.author Bilgiç, Dilek
dc.contributor.author Doğaner, Adem
dc.contributor.author Umut, Ü. Feyzan
dc.contributor.author Kürk, Hanife
dc.contributor.author Çelik, Elif
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:27Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:27Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4601 NULL
dc.description.abstract Giriş: Kadınlar üreme çağı boyunca istenmeyen gebelik yaşayabilirler. Korunmasız bir cinsel ilişki istenmeyen gebeliklere yol açar. Acilkontrasepsiyon korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebelik riskini azaltmaktadır. Amaç: Araştırma üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınlarınacil kontrasepsiyona ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanınörneklemini Sivas il merkezine bağlı 20 sağlık ocağına kayıtlı olan 15-49 yaşındaki kadınlardan 01.12.2009 / 01.02.2010 tarihleri arasındasağlık ocağına başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 297 kadın oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, 28maddelik soru formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Ver:10.0) programında sayı, yüzdeolarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların %27'si son yaşadığı cinsel ilişkide aile planlaması yöntemi kullanmamıştır. İstenmeyengebelik durumunda kadınların %56.2'si doğuracaklarını söylerken, %34'ü aldıracağını veya düşürmeye çalışacağını ifade etmiştir.Kadınların %65.2'si acil kontrasepsiyon ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Acil kontrasepsiyonfarkındalığı belli bir düzeyde olsa da, kullanım oranı ve bilgi düzeyi düşük düzeylerdedir. Kadınlara profesyonel sağlık personeli tarafındanyapılacak acil kontrasepsiyon konusunda eğitim ve danışmanlık, kadınların bu konuda bilinçlenmelerini ve istenmeyen gebeliklerinönlenmesini sağlayarak, kadın sağlığının korunmasına katkıda bulunacaktır. Background: Women of reproductive age have experienced an unplanned pregnancy. Unprotected sexual intercourse lead to unintendedpregnancies. Emergency contraception (EC) reduces women's risk for pregnancy after unprotected intercourse. Objectives: This study hasbeen carried out to determine the attitudes and knowledge related to the emergency contraception of the women aged 15-49. Methods: Theplot of the study planned as a descriptive sample of 297 women accepted to go in the study, who applied in the 20 health centers between thedates of 01.12.2009/01.02.2010 87200 of women aged 15-49 who are registered into the 20 health centers of Sivas city center. Data of theresearch has been collected through the face to face interview in which a questionaire consist of 28 questions prepared by the researchers.Data collected has been evaluated as number, percentage with the SPSS program. Results: 27% of women hasn't used any family planningmethod during the last sexual intercourse.. In case of the unwanted pregnancy 56.2% of women declared that they would give birth, 34%would go for abortion or try to abort it. 65.2% of women told that they didn't have any information about the emergency contraception andmethods. Conclusion: Although awareness of emergency contraception is at an apparent level the using rate and knowledge level of themethod is at a very low level. If they are informed about the topic, their attitudes toward the usage of the emergency contraception methodswill change in a positive way. Women can be equipped and unwanted pregnancies can be prevented with the effective training andconsulting services by the professional health staff like midwife, nurse and doctor etc. This would contribute to the protecting the womenhealth in general. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Acil Kontrasepsiyon, İstenmeyen Gebelik, Kadın Sağlığı.Emergency Contraception, Unintended Pregnancy, Women Health. en_US
dc.title 15 - 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları en_US
dc.title.alternative Attitudes and Knowledge Related to the Emergency Contraception of the Women Aged 15 - 49 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account