DSpace Repository

Küreselleşme ve Hemşirelik Eğitiminde Uluslararasılaşma

Show simple item record

dc.contributor.author BAYIK TEMEL, Ayla
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:21Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:21Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4599 NULL
dc.description.abstract Küreselleşmenin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları sağlık sistemlerini olumlu ve olumsuz etkilemiştir. Modern hemşirelik19.yüzyıl ortalarında küreselleşmenin mekanizmaları olan savaşlar, kolonileşme ve misyonerlik faaliyetleri ile dünyaya yayılmıştır. Dünyadadeğişen demografik yapı ve kültürel farklılıklar, sağlıkta teletıp, telesağlık gibi yeni teknolojiler, hemşirelerin başka ülkelere göç etmesine,toplumda bakım görevleri almalarına neden olmuştur. Küreselleşmenin eğitim sistemiyle bütünleşmesi olan eğitimde uluslararasılaşma(internalizasyon) hemşirelik eğitimine de yansıyarak hemşirelikte bilginin doğası, eğitim kurumlarının ve eğitimin yapısını giderekdeğiştirmektedir. Az gelişmiş ülkelerde yabancı uluslara ait üniversitelerin açılması, sayıları giderek artan vakıf ve özel üniversitelerdehemşirelikte mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının açılması, televizyonla, açık öğretim programları ile uzaktan eğitim, on-lineeğitim, moduler yapılar, sanal eğitim gibi eğitim programları ve öğrenci değişimleri hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşmanın getirdiğiönemli etkilerdir. Bu makalede küreselleşmenin dünyadaki gelişim süreci, sosyal, ekonomik, politik, kültürel yapılara, sağlık sistemineetkileri açıklanmış, hemşirelik ve hemşirelik eğitim sistemine yansımaları, ülkemizde hemşirelik eğitiminin gelecekteki durumu ve bukonuda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Social, economical, political and cultural dimensions of globalization influenced health care systems negatively and positively. Modernnursing was spread worldwide by mechanisms of globalization such as wars, colonization and the missionary activities in the midst of 19thcentury. The changing demographic structure of the world and cultural diversities and new technologies such as telehealth, telemedicine leadnurses' migrate to other countries and care for multicultural groups. Internalization which is referred to the integration of globalization witheducational system has reflected on nursing education and so the nature of nursing knowledge, educational institutions and the structure ofeducation have been changing gradually. In less developed countries, establishing the foreign universities, opening graduate andundergraduate nursing programs gradually in the context of private and foundation universities, teaching nursing by television, open learningand distance teaching, online learning, modular structures, virtual education and exchange programs are the important impacts ofinternalization on nursing education. In this paper the evolution process of globalization throughout the world and its impact on social,economic, political, cultural structures and health care system have been described and its reflection on nursing, nursing educational systemand the future of nursing education have been evaluated. Suggestions were put forward for the Turkish Nursing education system. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Küreselleşme, Hemşirelik eğitimi, Uluslararasılaşma.Globalization, Internationalization, Nursing Education. en_US
dc.title Küreselleşme ve Hemşirelik Eğitiminde Uluslararasılaşma en_US
dc.title.alternative Globalization and Internalization in Nursing Education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account