DSpace Repository

Browsing C4/S3 (2011) by Title

Browsing C4/S3 (2011) by Title

Sort by: Order: Results:

 • ÖNER ALTIOK, Hatice; ŞENGÜN İNAN, FİGEN; ÜSTÜN, BESTİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Yaklaşık 40 yıldan beri bakım kavramına ilişkin yazılar bulunmakla birlikte günümüzde hala belirsizlikleri yapısında barındırmaktadır."Bakım" kavramının anlaşılırlığı ve doğru kullanımının artması doğal olarak mesleğin ...
 • AKPINAR SÖYLEMEZ, BURCU; KÜÇÜKGÜÇLÜ, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Demans sendromu bilişsel, fiziksel, emosyonel ve sosyal fonksiyonlar olmak üzere pek çok açıdan yaşam kalitesini etkileyebilmepotansiyeline sahiptir. Ancak demanslı bireylerde hastalık süreciyle birlikte giderek artan ...
 • GÜRKAN, Zarif; ULUPINAR, Sevim (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmalarında rutin uygulamalar, enfeksiyon kontrol ekibi ve bu ekibin anahtar üyesiolan enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin ...
 • KARATAY, Gülnaz (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Çocukluk döneminde çevresel sigara dumanına maruz kalmak alt solunum yolu enfeksiyonları prevalansındaki artışla yakındanilişkilidir. Ancak bu konu toplum tarafından yeterince bilinmemektedir. Amaç: Bu çalışmada, ...
 • MOLLAOĞLU, Mukadder; ÖZKAN TUNCAY, Fatma; KARS FERTELLİ, Tülay (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: İnmeli hastaların yaşadığı sorunlar sadece hastayı değil, bakım veren aile üyelerini ve yakınlarını da etkilemektedir. Amaç: Çalışma,inmeli hastaya bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi ...
 • İNCİRKUŞ, Kübra; NAHCİVAN, Nursen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş ve Amaç: Bakım sonuçlarının değerlendirilmesi bakımın sürekli geliştirilmesi, objektif ve düzenli kayıtların sağlanması için önemlidir.Bu amaçla kullanılacak kısa ve uygulaması kolay araçlara gereksinim vardır. Bu ...
 • BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Küreselleşmenin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları sağlık sistemlerini olumlu ve olumsuz etkilemiştir. Modern hemşirelik19.yüzyıl ortalarında küreselleşmenin mekanizmaları olan savaşlar, kolonileşme ve misyonerlik ...
 • ÇİMEN, SANİYE; Karataş, Hülya (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Giriş: Aşı uygulamaları çocuk sağlığı girişimleri arasında öncelikli bir yer tutmaktadır. Aşıların istenen immün yanıtı oluşturabilmesi,yüksek derecede koruma sağlaması ve en az yan etki oluşturabilmesi kurallara uygun ...
 • BAHAR, ZÜHAL; GÖRDES AYDOĞDU, NİHAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011)
  Günümüzde sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler, üzerinde en fazla tartışılan konular arasında yer almaktadır Halk sağlığı hemşireleribulunduğu konum açısından sosyo-ekonomik durumu kötü olan bireylere daha yakın olması ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account