DSpace Repository

Demanslı Bireylerin Yaşam Kalitesi Ölçülebilir Mi?

Show simple item record

dc.contributor.author AKPINAR SÖYLEMEZ, BURCU
dc.contributor.author KÜÇÜKGÜÇLÜ, ÖZLEM
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:17Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:17Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4598 NULL
dc.description.abstract Demans sendromu bilişsel, fiziksel, emosyonel ve sosyal fonksiyonlar olmak üzere pek çok açıdan yaşam kalitesini etkileyebilmepotansiyeline sahiptir. Ancak demanslı bireylerde hastalık süreciyle birlikte giderek artan oranda görülen bilişsel yetersizlik, hafıza, dikkat,yargılama, içgörü ve iletişim gibi becerilerin bozulma nedeniyle yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi zorlaşmaktadır. Diğer taraftan öznelolan yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde bilişsel yetersizlikleri de olsa demanslı bireylerinde kendilerini ifade etmeleri gerektiğineinanılmaktadır. Bu nedenle demanslı bireyin yaşam kalitesinin ölçülüp ölçülemeyeceği, ölçülecek ise nasıl ölçüleceği konusundakitartışmalar devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının demanslı bireylerin yaşam kalitesi ölçülebilir mi sorusuna cevap bulmalarıgerekmektedir. Böylece demanslı bireylerin ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmış olacaktır. Bu çalışmada "demanslı bireylerin yaşamkalitesi ölçülebilir mi" sorusu güncel literatür ışığında tartışılmıştır. Dementia syndrome influenced to quality of life in many ways such as cognitive, physical, emotional and social functions. However, thedisease process in people with dementia, cognitive impairment is increasingly common, memory, attention, reasoning, insight andcommunication skills due to deterioration in quality of life assessment is difficult. On the other hand it is believed to people with dementiacan express themselves. For this reason, health professions need to find the answer to the question of have they measure the quality of life ofindividuals with dementia. Thus, individuals with dementia requirements shall be met fully. In this article the question "is quality of life ofpeople with dementia measurable" was discussed by the light of the current literature. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject demans, yaşam kalitesi, bilişsel yetersizlik,dementia, quality of life, cognitive impairment en_US
dc.title Demanslı Bireylerin Yaşam Kalitesi Ölçülebilir Mi? en_US
dc.title.alternative Is quality of life of people with dementia measurable? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account