DSpace Repository

Bakım: Kavram Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author ÖNER ALTIOK, Hatice
dc.contributor.author ŞENGÜN İNAN, FİGEN
dc.contributor.author ÜSTÜN, BESTİ
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:14Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:14Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4597 NULL
dc.description.abstract Yaklaşık 40 yıldan beri bakım kavramına ilişkin yazılar bulunmakla birlikte günümüzde hala belirsizlikleri yapısında barındırmaktadır."Bakım" kavramının anlaşılırlığı ve doğru kullanımının artması doğal olarak mesleğin profesyonel gelişimine de katkı sağlayacaktır."Bakım" kavramı, Türkçe sözlükte; bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için gösterilen özen, harcanan emek, birinin beslenme, giyimvb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi olarak tanımlanmıştır. İngilizce sözcük tanımlarında "care" kavramı, koruma, sakınma, dikkat,kaygı anlamları taşımaktadır. Hemşirelik kuramları bakım kavramını felsefi, psikolojik ve antropolojik boyutta irdelemektedir. Literatürde,sağlık çalışanları, hemşirelik eğitimi sürecinde olan öğrenciler ile hasta ve ailelerinin bakım kavramına yönelik algıları incelenmiştir.Özellikle her üç grupta vurgulanan ortak temaların, saygı, duyarlılık, katılım, değer verme olduğu görülmektedir. Kavram analizirehberliğinde yazılan bu çalışmada bakım kavramının çeşitli boyutlarıyla tanımlanması yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bakımkavramının tanımının kolay olmadığı çoğunlukla ilişkisel bir kavram olduğu şefkat, duyarlılık, değer verme, katılma, ahlaki zorunluluk,terapötik müdahale, ilişki, bilgi verme, hasta ve ailelerinin hemşirelerden açık ve net bilgiler alma, soruların cevaplanması ve beklentilerin dekavramın içinde yer aldığı görülmektedir. Despite many researches about health care made in last 40 years there are still many undefinite points about the concept ‘'care''. Arising inunderstanding the care concept naturally has positive effects on Professional development of nursing. Care word has two meanings inTurkish. Efforts to keep something stay in its good position and to provide somethings for someone's basic necesarries like food , wears etc.In English care word means attention, guarding, stress, etc. Nursing theories investigate the care concept philosphically, anthoropologicallyand psychologically. In literature the perceptions of health care workers, nursing students, patients and their relatives about the care conceptare examined. Common concepts of these groups' perceptions are participation, respect, sensitivity and appreciating. This study uses theconcept analyse method and tries to define care concept in different aspects. As a result, care concept is relational concept and defining thecare concept is not easy. Care concept also includes sensitivity, participation, respect, appreciating, tenderness, ethical responsibilities,therapathic intervention, information and information demands of patients and their relatives. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Bakım, Bakım Verme, Hemşirelik Bakımı, Kavram Analizi,Care, caring, nursing care, concept analyse en_US
dc.title Bakım: Kavram Analizi en_US
dc.title.alternative Care: Concept Analyse en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account