DSpace Repository

İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler

Show simple item record

dc.contributor.author MOLLAOĞLU, Mukadder
dc.contributor.author ÖZKAN TUNCAY, Fatma
dc.contributor.author KARS FERTELLİ, Tülay
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:07Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:07Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4595 NULL
dc.description.abstract Giriş: İnmeli hastaların yaşadığı sorunlar sadece hastayı değil, bakım veren aile üyelerini ve yakınlarını da etkilemektedir. Amaç: Çalışma,inmeli hastaya bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Cumhuriyet ÜniversitesiHastanesi Nöroloji Kliniği'nde yapılan çalışmanın örneklemini inme tanısı ile yatan 130 hasta bakım vericisi oluşturmuştur. Veriler, Türkçegeçerlik ve güvenirlik çalışmaları Özer ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği ve Küçükdeveci vearkadaşları (2000) tarafından yapılan Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi ile toplanmış ve ki-kare, Student t, Mann-Whitney U,Kruskal-Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada inmeli hastaların bakım vericilerinin bakım yükü orta derecedebulunmuştur. Okur-yazar olmayan, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı hastaya bakım veren, sağlık sorunu olan bakım vericilerin bakımyüklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hastaların bağımlılık düzeyi ile bakım vericilerin bakım yükü arasında pozitif yönde anlamlıbir ilişki (p < .05) elde edilmiştir. Sonuç: İnmeli hastaya bakım vermek bakım vericilerin yükünü arttırmaktadır. Hemşirelerin bakımvericilerde bakım yükünü etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak sürekli eğitim programları ve etkili danışmanlık ile klinikten evdebakıma kadar olan hemşirelik hizmetlerini planlaması ve uygulaması önemlidir. Yükün bilinmesi ve etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasıhem bakım vericilerin hem de alıcıların yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlayacaktır. Background: Problems experienced by patients with stroke not only the patient, it also affects family members. Objectives: This study wasconducted for the determine the related factors and burden of caregivers of stroke patients. Methods: Sampling group of the study included130 primary caregiver of stroke patients hospitalized the Neurology Clinic of Cumhuriyet University's Hospital. The data collected by TheZarit Caregiver Burden Scale and the Barthel Activities of Daily Living Index. The validity and reliability study for this tools in Turkey wereconducted by Özer et al. (2006) and Küçükdeveci et al. (2000), respectively. Chi-square, student-t, Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis test were used in the data analysis. Results: In this study, care burden in care givers of stroke patients were found to moderate level.According to this study, It was higher burden of care of caregivers who illiterate, suffer health problems, providing patients care that dependon maintaining activities of daily living and meet all the needs of the patient. There is a close relationship between the level of dependency ofpatients and burden perceived of caregivers (p < .05). Conclusions: Provide care to patients with stroke increase to the care burden of caregivers. According to these results, nurses must consider the factors affecting the burden of care in caregivers. It is important to regulationeffective consulting and continuing education programs, to maintenance the implementation and planning of nursing services from clinic tohome care. To know and to reveal the factors affecting the care burden will contribute to improving the quality of life of patients and theircaregivers en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject en_US
dc.title İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler en_US
dc.title.alternative Care Burden Of Care Givers Of Stroke Patients And Related Factors en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account