DSpace Repository

Sağlık Personelinin Parenteral Aşı Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimi Konusunda Bilgileri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÇİMEN, SANİYE
dc.contributor.author Karataş, Hülya
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:00Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:00Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4593 NULL
dc.description.abstract Giriş: Aşı uygulamaları çocuk sağlığı girişimleri arasında öncelikli bir yer tutmaktadır. Aşıların istenen immün yanıtı oluşturabilmesi,yüksek derecede koruma sağlaması ve en az yan etki oluşturabilmesi kurallara uygun yapılması ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle aşıuygulamalarında görevli sağlık personelinin aşılar konusundaki bilgileri çocuk sağlığını önemli oranda etkilemektedir. Amaç: Bu çalışma,sağlık personelinin parenteral aşıların uygulanmasında bölge seçimi ve uygulama tekniği konusunda bilgilerini ve etkileyen etmenleriincelemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, İzmir ilinde randomize yöntemleseçilen 19 sağlık ocağı ve 13 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması (AÇSAP) merkezinde çalışan, aşı uygulamalarında görev alan 96 sağlıkpersoneli oluşturmuştur. Veriler "Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu" ve "Parenteral Aşı Uygulamalarını Tanılama Formu" kullanılarakdeğerlendirilmiştir. Bulgular: Ebe ve hemşirelerin aşı türlerine göre bölge seçimini %5.2 ile %100 oranında, uygulama tekniğini ise %83.3ile %97.9 oranında doğru bildiği saptanmıştır. Aşıların uygulanmasında sekiz aşı için bölge seçimini doğru bilen yalnız iki kişi (%2.1),uygulama tekniğini doğru bilen 55 kişi (%57.3) bulunmaktadır. Sonuç: Ebe ve hemşirelerin aşı uygulamalarında bölge seçimi ve uygulamatekniği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Background: Vaccination practices among child health interventions is a priority place. Can create the desired immune response tovaccines, and to provide a high degree of protection to be achieved at least according to the rules can create side effects. Therefore,information on vaccines, health care personnel in charge of vaccine applications significantly affects children's health. Objectives: Thisstudy was conducted as a descriptive and cross sectional study for the purpose of examining health care personnel's knowledge of andinfluential factors regarding technique and site selection for administration of parenteral vaccinations. Methods: The research sample wascomprised of 96 health care personnel who administer vaccinations and who were chosen using a randomized method from 19 HealthCenters (without bed) and 13 Mother-Child Health and Family Planning Centers in Izmir. The data were collected using the DemographicData Collection Form and the Parenteral Vaccination Administration Description Form. Results: It was determined that 5.2-100% of thehealth care personnel knew the correct choice of site according to type of vaccination and 83.3%-97.9% knew the correct technique ofadministration. Only two individuals (2.1%) knew the correct site selection for the administration of eight vaccinations, and 55 individuals(57.3%) knew the correct administration technique. Conclusion: In conclusion health care personnel do not have sufficient knowledge aboutsite selection and technique for administration of vaccinations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject en_US
dc.title Sağlık Personelinin Parenteral Aşı Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimi Konusunda Bilgileri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Examination of Health Care Personnel's Knowledge About Technique And Site Selection And Influential Factors For Parenteral Vaccinations en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account