DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C7/S3 (2014)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C7/S3 (2014)

 

Recent Submissions

 • Demirel, Tuğba; Akın, Belgin (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Bu makalede öncelikle sağlıkta eşitsizliklerle ilgili bazı temel kavramlar, eşitsizliklerin tarihsel geçmişi, sağlıktaki eşitsizliklerin nedenleri ve sağlıkta eşitsizlikleri önlemede hemşirenin savunucu rolü açıklanmaktadır. ...
 • Gözüm, Sebahat; ÇAPIK, Cantürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Çağdaş halk sağlığı felsefesine göre önemli olan bireyin hasta olmadan önce, henüz sağlıklı iken sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleridir. Sağlık İnanç Modeli, sağlığı koruyan ve geliştiren davranışların yanı sıra ...
 • Turhan Damar, Hale; BİLİK, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Kompartman sendromu, erken tanılanamadığında bireylerin yaşam kalitesini bozabilen ciddi bir durumdur. Genellikle travma, ameliyat, immobilizasyon ve enfeksiyon nedeniyle meydana gelen kompartman sendromunun akut, kronik ...
 • BARDAKÇI, Ezgi; PARTLAK GÜNÜŞEN, Neslihan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Yıldırma hemşirelik için önemli bir sorundur. İşyerinde yıldırma son yıllarda dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Yıldırmada hem bireysel hem de kurumsal özellikler önemli görünmektedir. Özellikle mağdurların ve ...
 • DURMAZ, AYLİN; DİCLE, AKLİME (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın tüm sistemlerinin fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli tedavi ve bakım desteğinin sağlanması gerekir. Bu yüzden sistemlerin ve ameliyata özgü komplikasyonların ...
 • AKBAŞ, Meltem; TUNCER, İlhan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hemşirelik uygulamalarında etik bilincin ve duyarlılığın gelişmesinde etik eğitimi son derece önemlidir. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik eğitiminde verilen etik derslerinin özellikleri ve dersi veren öğretim ...
 • TEMEL, Münire; AKGÜN KOSTAK, Melahat; ÇELİKKALP, Ülfiye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Günümüzde önemli bir toplumsal sorun olan şiddet çizgi filmler aracılığıyla çocuklara kolayca aktarılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerdeki şiddet varlığını ve unsurlarını ...
 • AYSAN, Esra; KARAKÖSE, Sevil; ZAYBAK, Ayten; GÜNAY İSMAİLOĞLU, Elif (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi fizyolojik ve psikolojik sağlığın korunması, verimliliğin artması açısından önemlidir.Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen ...
 • ÇAPIK, Ayla; ÖZKAN, Havva; EJDER APAY, Serap (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Doğum sonu dönemde loğusaların konfor düzeylerinin belirlenmesi, kadınların doğum sonu döneme ilişkin yaşadığı problemlerin saptanması ve çözümünün sağlanması açısından çok önemlidir. Amaç: Bu araştırma loğusaların ...
 • TEL, Havva; SABANCIOĞULLARI, Selma (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hemşirelikte doktora programı, hemşirelik mesleğinin gelişiminde ve yeni bilgilerin uygulanmasında çok önemlidir. Amaç: Bu araştırma Türkiye'de psikiyatri hemşireliği alanında yapılan doktora tezlerinin özelliklerini ...
 • Ertekin Pınar, Şükran; Arslan, Şeyma; Polat, Kamile; Çiftçi, Dönüş; Cesur, Büşra; Dağlar, Gülseren (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Gebelik, kadının hayatı boyunca yaşadığı en önemli olaylardan biridir. Doğal bir olay olmasına rağmen gebelik fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ...
 • Altay, Naime; KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Ebru (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Klinik uygulamalarda çocuk hastalarla çalışmak, öğrencilerin önemli düzeyde stres yaşamasına neden olmaktadır. Yaşanılan stres öğrencilerin çocuk sevme davranışlarını etkileyebilmektedir. Amaç: Bu araştırma, ...
 • ÖZBIÇAKÇI, FATMA ŞEYDA (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Bilgisayar destekli sağlık eğitimi okul hemşirelerine uzmanlıklarını sergileyebilecekleri yeni fırsatlar sunmaktadır. Öğrencilerin sorumluluklarını arttıran bu interaktif eğitim yöntemi maliyet etkilidir ve yapılandırılmış ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds