DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C7/S2 (2014)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C7/S2 (2014)

 

Recent Submissions

 • GÜLNAR, Emel; ÇALIŞKAN, Nurcan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Dorsogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon uygulamasında, sık kullanılan bir bölgedir. Dorsogluteal bölgeye enjeksiyon siyatik sinir yaralanmasına neden olabildiğinden, bu bölgeye alternatif olarak ventrogluteal ...
 • SÜMEN, Adem; ÖNCEL, SEMA (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Deri kanseri dünyada ve ülkemizde giderek artan insidansı ile dikkati çekmektedir. Deri kanserlerinin epidemiyolojisinde ultraviyole ışınları önemli rol oynar. Bu nedenle güneşten korunma önemlidir. Amaç: Bu ...
 • ÖZTÜRK HANEY, MERYEM; BAHAR, ZÜHAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Çocukluk döneminde kalp sağlığını geliştirici tutumların kazandırılması önceliklidir. Amaç: Çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği'nin Türkçe eşdeğerliğini sağlamak, geçerlik ve güvenirliğini test etmek ...
 • GÜN, Yasemin; Korkmaz, Medet (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyadaki her sekiz ölümden birinin sorumlusu olup en öldürücü üçüncü hastalıktır. Amaç: Bu çalışma, hipertansiyon tanısı almış hastaların yaşam kalitesi, tedavi uyumları ...
 • EMLEK SERT, Zuhal; BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Çocuklarda fiziksel aktiviteyi değerlendirmede en iyi aracı belirlemek oldukça güçtür. Fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi için, geçerli güvenilir ölçüm araçları bu nedenle önemlidir. Amaç: Bu araştırma, ...
 • BADEMLİ, Kerime; ÇETİNKAYA DUMAN, ZEKİYE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Şizofreni hastalığı hastanın olduğu kadar ailenin de yaşamını olumsuz etkilemektedir. Aileler çoğu zaman hasta ile beraber evde yalnız yaşamaktadırlar. Aileler yaşamlarını herhangi bir destek almadan sürdürmekte ve ...
 • TEKSÖZ, Emel; OCAKÇI, Ayşe Ferda (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Hastaneye yatmanın çocuğun gelişimi üzerine olumsuz etkileri vardır. Çocuk için hastane korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan yaşantıları içerir. Travmatize olan çocuk, normalde yapabildiği günlük pek çok işini ...
 • Sarpkaya, Dilek; VURAL, Gülşen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Giriş: Bu makale, hemşirelikte dört bilme yolunun jinekolojik muayenede kullanımını örneklendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Hemşirenin, kadınları jinekolojik muayeneye hazırlaması ve muayene sırasında dört bilme yolunu ...
 • ÖNER ALTIOK, Hatice; ÜSTÜN, BESTİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Bu çalışmada, profesyonelliğin tanımı, hemşirelik kuramları, hemşireler ve öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve profesyonellikle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Sözlükte profesyonellik, profesyonel olma ...
 • SAVCI, Ayşegül; BİLİK, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2014)
  Yaşam süresinin artması ile dünyada ve ülkemizde yaşlı popülasyonu da giderek artmaktadır. Yaşlı nüfusa yönelik sağlık hizmetinin geliştirilmesi için, ulusal ve uluslararası çabalara paralel olarak, yaşlı bireye sunulan ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds