DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S38 (2013) by Issue Date

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S38 (2013) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • AKDEMİR, Ferhat (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Bu makalede, çağdaş din felsefecisi Marilyn McCord Adams tarafindan ileri sürülen korkunç kötülük sorunu ve bu sorunun Hıristiyanlık'taki cehennem inancı ile ilişkisi konu edinilmek:tedir. Adams'a göre, insanı yaşamın ...
 • ERBAŞ, MUAMMER (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Tarih boyunca geleneksel oryantalizmin İslam'a bakışı, büyük ölçüde olumsuz ve dışlayıcı olmuştur. Bununla birlikte modern dönemde başlayan Hıristiyan - Müslüman iletişim ve ilişkileri, bu yaklaşım tarzını büyük ölçüde ...
 • ÇAKMAK, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Hayatın anlamı ve kötülük proble~' .. ~~çmişte ol~ uğu .gib~ ~ümüzde de her z~an çok önemli bir mesele olmuştur. Kotülük problemı, ateızmın teızme karşı kullandıgı en önemli argümanlardan biridir. Zira Ateizm dünyadaki ...
 • EFE, SEYFULLAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş ilıilıi bir mesajdır. Bu yönüyle birçok konuya değinmesi ve problemlere çözüm üretmesi zorunludur. Y aradılıştan bugüne kadın konusu da bunlardan biri ve önemlilerindendir. ...
 • CEYLAN, YUSUF (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Bu makalede, yapılandırmacılığa dayalı elin öğretimine yöneltilen eleştiriler ele alınmakta; yapılandırmacılığın temel varsayımlannın doğrudan elin öğretiminin uygulama süreçlerine yansımalanyla ilgili eleştiriler ...
 • EREN, ALİ CÜNEYT (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Belağat her dilin hususiyetlerini idrak etmek, ince sırlanna vakıf olmak bakımından değer arz eden iliınlerin başında, en önünde gelir. Arap dilinin belagatı ile de Kur'an nazmında ilk bakışta görülmeyen, ancak dikkatli ...
 • CEYLAN, YUSUF (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Bu makalede Grimmitt'in geliştirdiği yapılandırmacılığa dayalı din öğretimi modeli ana hatlanyla tanıttlmakta ve değerlendirilmek:tedir. Grimmitt, yapılandırmacılık çeşitlerinden teorik bir çerçeve oluşturarak yapılandırmacı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account