DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S37 (2013)

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S37 (2013)

 

Recent Submissions

 • Tütün, Sevgi (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Günümüzde haber ve haber yoluyla bilgiye ulaşma oldukça önem arz eden bir husus olmakla bill-te, tarihin her döneminde haber ve bilgiye ulaşma konusu gündemde olmuştur. Haber vasıtasıyla muhataplannı bilgilendirme, ...
 • ÇINAR, Fatih (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Şihabüddin es-Sivasi, Sivas'ta başlayan hayatını eski adıyla Ayasluğ yeni adıyla Selçuk'ta/İzmir noktalayan Osmanlı'da Kur'an Kerim'in başından sonuna kadar tefsirini yapan ilk müfessir olarak kabul edilen birisidir. ...
 • EFE, SEYFULLAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş ilahi mesajclır. Bu mesaj, yalnız onun indiği dilin sahiplerini değil tüm insanlığı ilgilenclirmektedir. Öyleyse bu mesajı farklı kültürlerden insaniann anlamalan için o dillere ...
 • PALALI, SEYFULLAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Babürlülerde hanedan üyeleri ile hanedana yakın bey ve hanlar yaptırdıklan eserlecle mimarinin gelişmesinde belirleyici bir rol oynanuşlardır. Ategeh Han Türbesi de hanedan çevresince inşa etti.rilmiş yapılardan biridir. ...
 • PALALI, SEYFULLAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Bu makalede, Hind-İstam mimaı:lığuun önemli türbe yapılaondan olan Sebz Burc'un mimari tasaomı ve dekorasyon özellikleri irdelenmiş; günümüzde büyük ölçüde yok olmuş süsl~eleı:ine ilişkin fotoğrafik resritüsyon denemeleri ...
 • KAHRAMAN, FERRUH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  İlahi bir hitap olan Kur' an, Arap dili ile oazil olmuştur. Her dilde olduğu gibi Arapça'nın da değişik lehçeleri vardır. Kur'an'a hakim olan lehçe Kureyş lehçesidir. Bununla birlikte diğer lehçeler de tamamen göz ardı ...
 • KEYİFLİ, ŞÜKRÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Dini Bilgiler, Kur'an öğretimi yapıJan kurumlarda verilmekte olan bir derstir. Dinio iıikat, ibadet, alilik ve siyer alanlan ile ilgili bilgilerini içermektedir. Amacı, insanlan dini konularda bilgi sahibi yapmab.-tır. ...
 • AYDIN, MEHMET (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Bu makalede, Kara Seyyidi-i Hamidi'nin Ris:ile fi'l- Vücudi'z-Zihni (zihni varlık) adlı eserinin tahkik ve değerlendirmesi yapılmışnr- Müellifin takip ettiği sıraya bağlı kalarak, Ri.ra/edeki görüşler sistematik biçimde ...
 • ERBAŞ, MUAMMER (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
  Boşanma, İslam dininde istenmeyen, fakat zaruret gereği meşru kılınan önemli bir hadisedir. Zorlu bir süreç olduğundan Kur'an'da evlilikten daha fazla yer işgal etmiştir. Fakihler, kendi dönemlerine uygun olarak Kur'an ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds