DSpace Repository

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author OCAKÇI, Serkan
dc.contributor.author ÇAĞIRGAN, Seçkin
dc.contributor.author TOMBULOĞLU, Murat
dc.contributor.author SAYDAM, Güray
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:07:49Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:07:49Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3854 NULL
dc.description.abstract AMAÇ: Geçtiğimiz yıllarda lenfomaların tedavisinde büyük ilerleme gerçekleştirilmiştir. CD20 pozitif non-Hodgkin lenfomaların tedavisinde Rituksimab altın standart olmuştur. Mobilizasyon üzerine olan etkileri üzerine yeterli çalışma yapılmamıştır. YÖNTEMLER: 11 yıllık sürede ESHAP veya R-ESHAP ile mobilize edilmiş 84 Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma hastasını değerlendirdik. BULGULAR: R-ESHAP rejiminin istatistiksel olarak ESHAP rejiminden daha az etkili olmadığını bulduk. SONUÇ: Aferez öncesi düşük trombosit sayısının oluşturduğu olumsuz etkiyi ESHAP rejimine rituksimab eklenmesi ortadan kaldırabilir. OBJECTIVE: In recent years great advance has been succeeded in therapy of lymphomas. Rituximab has become a gold standard of CD20 positive non-Hodgkin lymphomas. Its effects on mobilization have not been studied sufficiently. METHODS: We evaluated 84 Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma patients who were mobilized with ESHAP or R-ESHAP chemotherapy regimens in 11 years. RESULTS: We found out that R-ESHAP regimen was not significantly inferior to ESHAP regimen. CONCLUSION: Rituximab addition to ESHAP regimen may overcome negative effects of low platelet counts before aphaeresis en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Rituksimab, ESHAP, R-ESHAP, mobilizasyon,Rituximab, ESHAP, R-ESHAP, mobilization en_US
dc.title Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative A comparison of ESHAP with R-ESHAP chemotherapy regimen as mobilizing regimen in Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma patients en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account