DSpace Repository

14 - 16 Yaş Voleybol ve Tenis Oyuncularının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author GÜNAY, Erkan
dc.contributor.author ÇELİK, AKSEL
dc.contributor.author AKSU, Funda
dc.contributor.author ÇOKSEVİM, Bekir
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:07:15Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:07:15Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3844 NULL
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada 14 - 16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya sağ eli dominant 12 voleybol ve 12 tenis oyuncusu toplam 24 sağlıklı erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Gönüllülerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksleri, görsel ve işitsel reaksiyon zamanları ölçüldü. Ölçümler laboratuvar ortamında araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin istatistiki analizi bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programında Mann Whitney U-testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: İstatistiksel değerlendirme sonucunda; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, BKİ, görsel ve işitsel reaksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p<0,05). Sonuç: Çalışma sonucunda voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarında benzerlik olduğu ve bu benzerliğin her iki branşın içeriğinde bulunan hızlı uyaranlara çabuk cevap oluşturma gerekliliğinden kaynaklandığı düşünüldü. Objective: At this study, it was aimed to investigate the visual and auditory reaction times of 14-16 years old aged tenis and voleyball players. Material and method: For this study, 12 tennis and 12 voleyball player totally 24 healthy right handed athletes were voluntarily participated. Age, height, weight, body mass index, visual and auditory reaction time parameters were measured. Measurements were done by researcher in laboratory area. Data were recorded on computer environment by using a program called SPSS 15.0. For statistical analysis of Mann Whitney U-test was performed. Results: No meaningful differences were found with height, weight, body mass index, the visual and auditory reaction time parameters (p<0.05). Conclusion: At the end of the study, it was thought that there are some similarties between the visual and auditory reaction times of tennis and voleyball players and it was also thought that this similarity result from the need of quick response to fast stimuli. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Tenis, voleybol, reaksiyon zamanı,Tennis, voleyball, reaction time en_US
dc.title 14 - 16 Yaş Voleybol ve Tenis Oyuncularının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi en_US
dc.title.alternative THE INVESTIGATION OF THE VISUAL AND AUDITORY REACTION TIMES OF 14-16 YEARS OLD AGED TENNIS AND VOLEYBALL PLAYERS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account