DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C25/S2 (2011)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C25/S2 (2011)

 

Recent Submissions

 • GİRAY ŞİMŞEK, HATİCE (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Küresel kapitalizme özgü neoliberal politikalar ulusal ve uluslar arası düzeyde pek çok eşitsizliğe neden olmaktadır. Oluşan eşitsizlik alanlarında kadınlar daha da eşitsiz konumdadırlar. Pek çok alanda yaşanan güç ilişkileri ...
 • BOZTAŞ, NİLAY; ÖZKARDEŞLER BİRLİK, SEVDA; AKAN, MERT; ONAY, VOLKAN; Özbilgin, Mücahit (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Kolorektal cerrahi olgularını daha çok geriyatrik hasta popülasyonu oluşturmaktadır. Ülkemizde de geriyatrik hasta popülasyonu giderek artış göstermektedir. 79 yaşında, fiziksel durum sınıflaması ASA-II olan erkek hastaya ...
 • AKARSU, SEVGİ; İLKNUR, TURNA; YILMAZ, YAŞAR; LEBE, BANU; FETİL, EMEL (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Eritema diskromikum perstans gövde, ekstremiteler, yüz ve boyunda simetrik dağılım gösteren, asemptomatik ve yavaş ilerleyen kül grisi renginde maküllerle karakterize nadir görülen, benign, kronik ve idiyopatik bir ...
 • TUNCEL, TUBA; Ölmez, Duygu; Babayiğit, Arzu; KARAMAN, ÖZKAN; ÇAKMAKÇI, HANDAN; UZUNER, NEVİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Hydrocarbon compounds are easily accessible products. Exposure to hydrocarbons is usually by accidental ingestion especially in children younger than 5 years. Pneumonitis is the most common complication of hydrocarbon ...
 • AKARSU, SEVGİ; İLKNUR, TURNA; CANBAZ, CEYLAN; ÖZBAĞÇIVAN, Özlem ; ÇARŞANBALI, Saim; FETİL, EMEL; GÜNEŞ, ALİ TAHSİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Literatürde psoriyazisli olgularda bakteriyel veya viral boğaz enfeksiyonlarının deri lezyonlarının oluşumu ve/veya alevlenmesini tetikleyebildiği bildirilmiştir. Bu çalışmada psoriyazis vulgaris klinik alt tiplerinde ...
 • BAYRAM, ERHAN; TOPÇU, YASEMİN; AKINCI, GÜLÇİN; HIZ KURUL, AYŞE SEMRA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Parsiyel epilepsisi bulunan, > 16 yaş hastalarda zonisamidin güvenilir ve etkin bir antiepileptik ilaç olduğu yapılan kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak literatürde zonisamidin çocuklarda kullanımı, etkinliği ...
 • CAN, İSMAİL ÖZGÜR; ÖZKARA, ERDEM; CAN, Muhammed (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: İnsan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde çok önemli rolü olan tıp biliminin uygulayıcıları zaman zaman bu görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri iddiasıyla karşılaşmaktadır. Yüksek Yargıya taşınan bu ...
 • GÜNAY, Erkan; ÇELİK, AKSEL; AKSU, Funda ; ÇOKSEVİM, Bekir (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Bu çalışmada 14 - 16 yaş voleybol ve tenis oyuncularının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya sağ eli dominant 12 voleybol ve 12 tenis oyuncusu toplam 24 sağlıklı ...
 • ÖZCAN, MEHMET ALİ; PİŞKİN, ÖZDEN; KAHRAMAN, SELDA; BAŞOĞLU, TUBA; KATGI, ABDULLAH; DEMİRKAN, FATİH; ÜNDAR, BÜLENT (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011)
  Amaç: Primer refrakter ve/veya relaps akut lösemi olgularının yönetimi son derece zorolup sınırlı sayıda tedavi seçenekleri vardır ve bu hastalarda tam remisyon oranı düşükve remisyon süreleri çok kısadır. İda-FLAG rejimi ...