DSpace Repository

Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ölmez, Duygu
dc.contributor.author Babayiğit, Arzu
dc.contributor.author UZUNER, NEVİN
dc.contributor.author KARAMAN, ÖZKAN
dc.contributor.author TEZCAN, DİLEK
dc.contributor.author Köse, Suna
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:17:43Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:17:43Z NULL
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2961 NULL
dc.description.abstract Amaç: Ocak 2002-Aralık 2003 tarihleri arasında epidermal deri prick test sonucunda akar pozitifliği saptanan hastaların değerlendirilmesi. Gereç ve yöntem: 172 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Hastaların 76'sı (%44,2) kız, 96'sı (%55,8) erkek idi. 5-68 yaşlarındaki (Ort 18,92 ± 13,08) hastaların 53'ü (%30,8) astım, 20'si (%11,6) mevsimsel allerjik rinit (MAR), 24'ü (%14) perennial allerjik rinit (PAR), 12'si (%7) ürtiker, 2'si (%1,2) atopik dermatit, 15'i (%8,7) astım ve MAR, 31'i (%18) astım ve PAR, 3'ü (%1,7) astım ve ürtiker, 5'i (%2,9) PAR ve ürtiker, 4'ü (%2,3) MAR ve ürtiker, 1'i (%0,6) astım, PAR ve ürtiker, 2'si (%1,2) astım, MAR ve ürtiker tanıları ile izlenmekteydi. Astım (Ort 5,67 ± 3,79 yıl), MAR (Ort 25,46 ± 15,60) ve PAR'e (Ort 17,40 ± 12,91) göre daha erken yaşlarda ortaya çıkmıştı. 106 hastanın (%61,6) ailesinde atopi mevcuttu. Ig E düzeyleri 7,6-1521 IU/L (Ort 343,61 ± 334,28 IU/L), total eozinofil düzeyleri 0- 1420/mm³ (391,88 ± 213,60/mm³) arasında idi. 77 hastanın (%44) sadece akarlara, 95 hastanın (%56) diğer aeroallerjenlere de duyarlılığı gösterildi. Hastaların 18'ine (% 10,5) immunoterapi uygulanmıştı. Sonuç: Ev tozu akarları; astım, alerjik rinit, atopik dermatit ve ürtikeri de içeren allerjik hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynamakta ve bu allerjenlerden korunma allerjik hastalıkların tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Objective: To evaluate the patients sensitized with house dust mite between January 2002 - December 2003. Material and method: The files of 172 patients were evaluated retrospectively. Results: 76 (44.2%) of the patients were females, 96 (55.8%) of them were males. 53 (30.8%) of the patients between the ages 5-68 years old (Med 18.92 ± 13.08) were followed as asthma, 20 (11.6%) as seasonal allergic rhinitis (SAR), 24 (14%) as perennial allergic rhinitis (PAR), 12 (7%) as urticaria, two (1.2%) as atopic dermatitis, 15 (8.7%) as asthma and SAR, 31 (18%) as asthma and PAR, three (1.7%) as asthma and urticaria, five (2.9%) as PAR and urticaria, four (2.3%) as SAR and urticaria, one (0.6%) as asthma, PAR and urticaria, two (1.2%) as asthma, SAR and urticaria. The asthma seemed to be appear in earlier years (Med 5.67 ± 3.79 years) than SAR (Med 25,46 ± 15.60) and PAR (Med 17.40 ± 12.91). Atopy was present in families of the 106 (61.6%) patients. The Ig E levels of the patients were between 7,6-1521 IU/L (Med 343.61 ± 334.28 IU/L) and total eosinophil levels were between 0-1420/mm³ (391.88 ± 213.60/mm³). 77 (44%) of the patients were sensitized with only the house dust and 95 (56%) of them were sensitized with either other aeroallergens. Immunotherapy was applied to 18 (10,5%) of the patients. Conclusion: House dust mites play a major role in the pathogenesis of allergic diseases, including asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and urticaria and avoidance from these allergens is an important part in the management of the allergic diseases. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject House dust mite, allergic diseases, epidermal prick test Ev tozu akarları, allerjik hastalıklar, epidermal prick test en_US
dc.title Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi en_US
dc.title.alternative RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE PATIENTS SENSITIZED WITH HOUSE DUST MITE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account