DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C19/S2 (2005)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C19/S2 (2005)

 

Recent Submissions

 • SÖNMEZ DEMİRYOĞURAN, Nesibe ; Topaçoğlu, Hakan; Karcıoğlu, Özgür (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların çoğu, akut koroner sendrom ve hayatı tehdit eden diğer durumlar dışlandıktan sonra nonspesifik göğüs ağrısı tanısı ile taburcu edilmektedir. Yapılan çalışmalar, ...
 • Pekcanlar, Aynur (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Juvenil idiopatik artritler (JİA) en yaygın çocukluk çağı romatizmal hastalıklarıdır. Juvenil idiopatik artritli çocuklar genellikle akut ve kronik ağrı, hareket kısıtlılığı, sabah katılığı, büyüme geriliği, göz sorunları, ...
 • Gürsoy, M. Yavuz; Çapar, Emine Özdemir; OLGUNER, ÇİMEN GÜLBEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Tek akciğer ventilasyonu (TAV) erişkin olgularda genellikle çift lümenli endobronşiyal tüple (ÇLET) gerçekleştirilir. Çocuklarda ise yaşlarına uygun ÇLET olmaması nedeniyle TAV için alternatif teknikler kullanılmaktadır. ...
 • GÖKÇEN, Banu ; ŞANLI, Aydın ; ÖNEN, AHMET; KARAÇAM, Volkan; Okan, Taha; Açıkel, Ünal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Künt toraks travmasına bağlı olarak gelişen kardiak yaralanmalar sonucu nadir olarak valvüler lezyonlar ortaya çıkabilmektedir. Acil serviste araç içi trafik kazası nedeniyle değerlendirilen 20 yaşındaki erkek olgunun fizik ...
 • ERGÜR, K.İPEK; İÇKE, ÇİĞDEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Arteria carotis externa cartilago thyroidea'nın üst kenarı düzeyinde başlar, hafif bir kavis çizerek yukarı öne doğru ilerler. Arteria carotis externa ve Arteria carotis interna'nın bifurkasyon noktası ile ilgili çok sayıda ...
 • OLGUNER, ÇİMEN GÜLBEN; KARCI, AYŞE; ÇELEBİ, İLHAN; TAŞKIRAN, H.CAHİT; ÖZBOYACI, Cüneyt ; Mavioğlu, Ömür (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleksel becerilerinin değerlendirilmesindekullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerinin geçerli ve güvenilir olması önemlidir.DEÜ Tıp Fakültesi Mesleksel Beceriler Komitesi tarafından ...
 • KARCI, AYŞE; TAŞDÖĞEN, AYDIN; Korkmaz, Hülya; ALTINYURT, SABAHATTİN; GÜÇLÜ, SERKAN; KİLERCİK, Hakan; Çetinel, Nuray (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Doğum ağrılarının giderilmesinde Kombine Spinal - Epidural Analjezi (KSEA), Epidural Analjeziye (EA) bir alternatif olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada, doğum eyleminin birinci evresinde KSEA veya EA uygulanan gebelerde ...
 • İLKNUR, TURNA; ÖZKAN, AYŞE ŞEBNEM; Kırkalı, Güldal; FETİL, EMEL; KOÇTÜRK, Semra ; Tokgöz, Zeynep; GÜNEŞ, ALİ TAHSİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Behçet hastalığı, immun kompleksler ve vaskulit bulguları belirlenen, multisistemik kronik inflamatif bir hastalıktır. Son yapılan çalışmalar patogenezde mikrobial antijenler, T hücre aktivasyonu, monosit ve makrofajlar ...
 • Ölmez, Duygu; Babayiğit, Arzu; UZUNER, NEVİN; KARAMAN, ÖZKAN; TEZCAN, DİLEK; Köse, Suna (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Ocak 2002-Aralık 2003 tarihleri arasında epidermal deri prick test sonucunda akar pozitifliği saptanan hastaların değerlendirilmesi. Gereç ve yöntem: 172 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Bulgular: ...
 • KIRAY, AMAÇ; GÜVENCER, MUSTAFA; ARMAN, CANDAN; Korman, Esin; ERGÜR, K.İPEK; KARABAY, ÖZALP; TETİK, SÜLEYMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Vena jugularis interna ve vena subclavia, baş-boyun ve üst ekstremitelerden venöz kanın kalbe dönüşünü sağlayan major vasküler yapılardır. Genellikle kardiyak venöz kateterizasyon uygulamalarında kullanılırlar. Bu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds