DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C22/S1 (2008)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C22/S1 (2008)

 

Recent Submissions

 • ÖZKARDEŞLER BİRLİK, SEVDA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Serotonin sendromu periferde ve santral sinir sisteminde bulunan serotonin (5-hidroksi triptamin; 5-HT) reseptörlerinin aşırı uyarılması sonucu gelişir. Klinik bulgular mental durum değişiklikleri, otonomik disfonksiyon ...
 • GİRAY BOZKAYA, ÖZLEM; Ünalp, Aycan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Kabuki make-up sendromu, ilk kez Niikawa ve Kuroki tarafından tanımlanan multiplkonjenital anomaliler, mental retardasyon, karakteristik yüz görünümü, iskelet anormallikleri,eklem laksisitesi, kısa boy, parmak ucu ...
 • Babayiğit, Arzu; ALAYGUT, DEMET; Ölmez, Duygu; UZUNER, NEVİN; ASİLSOY, Suna ; Çakmakçı, Handan; KARAMAN, ÖZKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Swyer James Mac Leod sendromu, pulmoner vasküler yapının kaybına bağlı oluşan, tek akciğer veya lobda radyolojik olarak hiperlüsensi ile karakterize, nadir ve kompleks bir tablodur. Çocukluk çağında geçirilen viral bronşiolit ...
 • SARIOSMANOĞLU, OSMAN NEJAT; UĞURLU, ŞEVKET BARAN; ÇOMAKLI, Hakan ; HAZAN, EYÜP (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Amaç: Çeşitli kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda mevsimlerin belirgin etkisi olduğu görülmüştür. Derin ven trombozu için mevsimsel ilişki konusunda yapılan çalışmaların sonuçları tartışmalıdır. Yaptığımız çalışmanın ...
 • Pala, Halil Gürsoy; SAATLİ, H.BAHADIR; AYDIN, Yunus ; GÜÇLÜ, SERKAN; KARAKULAK, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Amaç: Kliniğimizde Tuboovarian Abse nedeniyle cerrahi operasyon uygulanan hastalarınretrospektif olarak araştırılarak, klinik ve laboratuar sonuçlarını, uygulanan tedaviyöntemlerini ve gelişen komplikasyonlarını ...
 • Pala, Halil Gürsoy; ARIK, HALE; Altunyurt, Sabahattin; ACAR, BERRİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
  Amaç: Postmenopozal sağlıklı kadınlarda femoral ve lomber kemik mineralyoğunluğunun tiroid stimülan hormon düzeyi ile ilişkisini araştırmak.Gereç ve yöntem: Çalışmaya 152 postmenopozal sağlıklı kadın dahil edilmiştir.Kemik ...