DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C21/S3 (2007) by Issue Date

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C21/S3 (2007) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • YİŞ, ULUÇ; ÖZTÜRK, YEŞİM; ŞİŞMAN, ALİ RIZA; UYSAL, SEZER; Büyügebiz, Benal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Amaç: Anne sütü ve formüla ile beslenen erken süt çocukluğu dönemindeki bebeklerin antropometrik verilerinin ve beslenme özelliklerinin karşılaştırılması ve bu verilerle beslenme davranışının ve enerji metabolizmasının ...
 • UÇKU, REYHAN; GÜLCAN, Mehmet Akif ; KURALAY, Mustafa ; ŞENTÜRK, Erman ; YETİŞ, Çağaç ; KAYALI, Doğuş; ÇALIK, Esat ; Sezer, Mehmet; SÜRÜCÜ, Serkan ; KORKUT, Hazbin; KITAY, Şenol; Sönmez, Yonca (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesi\'nde yaşayan 75 yaş ve üzerindeki yaşlıların yaşamkalitesini ve etkileyen etmenleri belirlemektir.Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki çalışma Ekim 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasındaİzmir Esentepe ...
 • AKSU, Funda ; ZEYBEK, Gülşah ; ÇAPRAZ, Necip ; BAŞAR, Ekin ; EROL, Cem (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Foramen supraorbitale, frontal kemiğin margo supraorbitale bölümünün medial tarafında bulunur ve içinden supraorbital damarlar ve sinir geçer. Amaç: Bu çalışmanın amacı, foramen supraorbitale'nin kafataslarında bulunma ...
 • YILMAZ, MUSTAFA; BALIK, Ozan ; SUNAY, Özgür; VAYVADA, HALUK (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Genel popülasyonda derin ven trombozu (DVT) insidansı yaklaşık 100.000'de 67 olarak yer almaktadır. DVT'ye neden olan birçok risk faktörü mevcuttur. Bunlar arasında ileri yaş, malignite varlığı, spontan düşük öyküsü, ...
 • DEMİR, ÖMER; ESEN, AHMET ADİL (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Peyronie hastalığı peniste ağrı, penil kurvatür ve erektil disfonksiyona (ED) neden olan, tunika albugineanın fibroblast proliferasyonunun neden olduğu fibröz plak oluşumuyla karakterize inflamatuar bir süreçtir. Tanımlanan ...
 • KUŞKU, ERGÜN; AKBAŞ, Özge ; SELÇUK, Pınar; GÖNEN, Fulya ; ERDEM, Didem ; ÖZKAN, AYŞE ŞEBNEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Amaç: Urtikarya sık görülen, tanısı kolay konulabilen ancak oldukça değişken etyolojik faktörlerin saptanmasının zor olduğu bir dermatozdur. Bu çalışmada kliniğimizde urtikarya tanısıyla izlenmiş olan hastalarda saptanan ...
 • AKARSU, SEVGİ; ÖZKAN, AYŞE ŞEBNEM; GÜNDÜZ, İhsan ; ÜNAL, Fikret ; YAŞAR, Erdoğan; POYRAZ, Kamil (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Amaç: Liken planus toplumun yaklaşık %1-4\'ünü etkileyen inflamatuar mukokutan birdermatozdur. Literatürde liken planusun mukoza tutulumu sıklığı ile ilgili oldukçadeğişken veriler bulunmaktadır. Dolayısıyla kliniğimizdeki ...
 • Babayiğit, Arzu; Ölmez, Duygu; DEMİRPENÇE, Savaş ; UZUNER, NEVİN; Türkmen, Mehmet; KARAMAN, ÖZKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Yabancı cisim aspirasyonları süt çocukluğu ve erken çocukluk döneminde sık ve hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Yabancı cisim aspirasyonu olan hastaların %50'sinde tipik aspirasyon öyküsü bulunmayabilir. Bu çocuklarda, ...
 • KURUL, AYŞE SEMRA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Gelişme geriliği riski olan sütçocuklarının erken tanınması uygun rehabilitasyonun zamanında başlanması açısından büyük önem taşır. Bu sadece çocuk için değil aile için de yararlıdır. Gelişme geriliği açısından risk taşıyan ...
 • AKSU, Funda ; Zeybek, Fatma Gülşah; AKSU, Emre ; ÖZCAN, Eyüp ; ÇAPRAZ, Necip ; ALİBEYOĞLU, Alpay M. (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Foramen mandibulae, ramus mandibulae'nın orta kısmının arkasında bulunur, içinden nervus alveolaris inferior ve damarlar geçer. Amaç: Bu çalışmanın amacı, foramen mandibulae'nın morfometrik ölçümlerinin ve lokalizasyonunun ...
 • Soylu, Özlem Bekem; ÖZTÜRK, YEŞİM (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bağışıklık sistemi doğuştan ve edinsel olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğuştan bağışıklık sistemi, edinselden farklı olarak daha önce karşılaşmadığı patojenlere karşı hızlı ve devamlı koruma sağlar. Bu sistemin başlıca ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account