DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C10/S1 (1996) by Title

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C10/S1 (1996) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nazlı, Cem; Kınay, Ahmet Ozan; Taştan, Ahmet; KOZAN, ÖMER (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Ventriküler septum rüptürü (VSR), akut miyokard enfarktüsünün (AMI) nadir görülen, fatal bir komplikasyonudur.
 • Dirik, Eray; Taşkın, Figen (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Bakteriyel menenjitte oluşan serebral hasarın bakterisinin direkt etkisinden çok, konağın gösterdiği enflamatuar yanıta bağlı olduğu düşünülmektedir.
 • HELVACI, Mehmet; KOTUROĞLU, Güldane Şener (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Bu çalışmada, çocukluk çağı sirozu olan 17 hastanın serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri ölçülerek aynı yaşlarda 10 sağlıklı kontrol grubu çocuk ile karşılaştırıldı.
 • Türkdoğan Sözüer, Dilşad; AKSOY, Tuncay; YALÇIN, Erdinç (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Fibril konvülziyon (FK) tanısı olan ve antikonvülzan ilaç tedavisi başlanmayan 5 yaşından büyük 85 çocuk, nöbet tekrarları için risk faktörleri açısından incelendi.
 • Aslan, Belgin; MUSAL, BERNA; Ergin, Sevin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Güzelbahçe Sağlık Ocağı bölgesinde 5 yaş altı çocuklarda malnutrisyon sıklığı ve etkili faktörleri incelemek amacıyla kesitsel - tanımlayıcı bir araştırma yapılmıştır.
 • Selamzade, Mecit; ÖZER, ERDENER; Küpelioğlu, Ali; Taşkın, Figen; Dirik, Eray (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Konjenital musküler distrofiler (KMD) değişik klinik bulgularla seyreden nöromüsküler hastalık grubudur.
 • KOYUNCUOĞLU, MERAL; Özen, Emek; Kırkalı, Ziya; Gençbay, Ahmet; Çakalağaoğlu, Fulya; YÖRÜKOĞLU, KUTSAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Mesane transizyonel hücreli karsinomlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Derece 2 tümörler heterojen bir gruptur ve bir kısmı derece 1 gibi, bir kısmı derece 3 gibi agresif seyretmekte ve tedavi seçimi zorluk yaratmaktadır.
 • MUSAL, BERNA; UÇKU, REYHAN; AKSAKOĞLU, GAZANFER (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Bu araştırmada Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grubu Başkanlığı Bölgesinde 1985-1994 yılları arasında beklenen yaşam sürelerindeki değişimler incelenmiştir.
 • DUMAN, NURAY; ÖZKAN, HASAN; DUMAN, MURAT; Akgür, Feza M. (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Son yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki büyük gelişmelerle sağlanan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sağ kalım oranındaki artış, bu bebeklerin en sık cerrahi acil durumu olan nekrotizan enterokolit ve onun ...
 • ERGENE, Ülkü (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Resüsitasyon yapmama kararı vermek, hem güçlük arzeder hemde paramedikal personeli tereddütte bırakır.
 • TAVLI, Talat; KOZAN, ÖMER (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Koroner arter anomalilerinde, anomalili arterin çıkış açısı ve kıvrımlı seyri nedeniyle aterosklerotik lezyonların daha sık görülmesi ve bazı olgularda ani ölümlerin bildirilmesi, koroner arter anomalilerine olan ilgiyi ...
 • YÜCESOY, KEMAL; Ösün, Arif; Akdemir, Osman; MERTOL, TANSU; GÜNER, E.METİN; Acar, Ümit (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Subaraknoid kanamalı olgularda hidrosefali, erken dönemde ventriküler dilatasyon, daha sonra ise kanama sonrasında ortaya çıkan kan elemanlarının beyin-omirilik sıvısının dolaşımını ve emilimini engellemesi sonucunda ortaya ...
 • GÜNERİ, SEMA; KIRIMLI, ÖNDER; Özkumova, Özcan; ÖZER, A. Mithat (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Transözefajial ekokardiografi (TÖE) uygulanan 124 hastada atriumlar içindeki spontan kontrast (SK) ile mitral stenozlu 36 hastanın özellikleri incelendi.
 • BÜYÜKSU, Coşkun; ESEN, AHMET ADİL; KIRKALİ, FATOŞ GÜLDAL; Güzelsoy, Muhammet; Gezer, Semra; Kırkalı, Ziya (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1996)
  Üriner obstrüksiyonların ortadan kaldırılmasının takiben serum serbest oksijen radikallerindeki artış, çeşitli çalışmalarla saptanmıştır.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account