DSpace Repository

Hiyerarşik Plato ve Kendini İşletmeden Hissetme Durumunun Performans Hedefine Yönelim Ve Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rol

Show simple item record

dc.contributor.author Turunç, Ömer
dc.contributor.author Altay, Melih
dc.contributor.author BİLGİN, Necdet
dc.date.accessioned 2015-10-06T16:47:47Z NULL
dc.date.available 2015-10-06T16:47:47Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2396 NULL
dc.description.abstract Rekabetin yoğunlastığı günümüz sartlarında örgütler yeniliklere ayakuydurmak zorundadır. Yenilikçi ortamın olusturulması için de bireylerin motiveedilerek bazı hedeflere yönelmesi sağlanmalıdır. Bu çalısmada hiyerarsikplato, kendini isletmeden hissetme ve özdeslesmenin yenilikçi davranıs veperformans hedefine yönelim değiskenleri üzerindeki etkiler sorgulanmıstır.Ankara'da güvenlik sektöründe çalısmakta olan 486 katılımcıdan elde edilenbulgular sonucunda kendini isletmeden hissetmenin ve hiyerarsik platonunözdeslesme üzerinde pozitif etkisinin olduğu saptanmıstır. Ayrıca kendiniisletmeden hissetmenin yenilikçi davranıs ve performans hedefine yönelimüzerinde pozitif etkisinin olduğu ve bu etkide özdeslesmenin tam aracılık ettiğigözlenmistir. As competition conditions become intense, organizations today have to keeppace with innovation. For the creation of innovative environment, individualsshould be motivated to orientate to some goals. In this study the effects ofhierarchical plateuing, perceived insider status and organizationalidentification are investigated on performance goal orientation and innovativebehavior. The sample is composed of 486 respondents who is working insecurity sector in Ankara. The results reveal that direct positive effects ofhierarchical plateuing and perceived insider status on organizationalidentification. The results also demonstrate that positive effects of perceived insider status on innovative behavior and performance goal orientation aremediated by organizational identification. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi en_US
dc.subject Innovative Behavior, Performance Goal Orientation, PerceivedInsider Status, Hierarchical Plateuing, Organizational Identification, Yenilikçi Davranıs, Performans Hedefine Yönelim,Kendini İşletmeden Hissetme, Hiyerarşik Plato,Örgütsel Özdeşleşme en_US
dc.title Hiyerarşik Plato ve Kendini İşletmeden Hissetme Durumunun Performans Hedefine Yönelim Ve Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rol en_US
dc.title.alternative EFFECTS OF HIERARCHICAL PLATEUING AND PERCEIVED INSIDER STATUS ON PERFORMANCE GOAL ORIENTATION AND INNOVATIVE BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account