DSpace Repository

Obstacles to online shopping: Impact of Gender and Internet Security Issues

Show simple item record

dc.contributor.author GENİŞ GRUBER, Ahu
dc.contributor.author GÖNÜL, M. Sinan
dc.contributor.author TAŞ, Bedri Kamil Onur
dc.date.accessioned 2015-09-30T15:09:59Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T15:09:59Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1764 NULL
dc.description.abstract In the latest technology era, the widespread usage of internet enabled individuals tointeract continuously and led to altered buying behavior patterns. Literature focuses onthe critical effects in the field. Among many antecedents to online shopping, previousstudies point out two important obstacles: (i) acceptance and tendency to usetechnology in accordance with gender perceptions and (ii) internet security problems.This study analyzes the impact of these two prominent factors on e-commerce utilizationby studying the effects of these factors through primary and secondary data; a surveydesigned specifically for this analysis and the cross-country data from Eurostat. Thefindings show that while internet security problems significantly impact online shoppingbehavior, the evidence is mixed for the impact of gender. The results of this paperprovide insights for a successful e-commerce transaction and identify importantobstacles to be avoided for an efficient e-commerce system. Güncel teknoloji çağında, internetin yaygın kullanımı bireylerin sürekli etkileşim içindeolmasını sağlamış ve farklı alışveriş davranışlarına yol açmıştır. Literatürdekiçalışmalar, bu alandaki önemli etkileri ortaya çıkarmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda,çevrimiçi yapılan alışverişi etkileyen unsurlar arasında iki önemli engel göze çarpmaktadır: i) Cinsiyet algısına bağlı teknolojiyi kabul etme ve kullanma eğilimi veii) İnternetteki güvenlik sorunları. Bu çalışma, göze çarpan bu iki unsurun e-ticaretinkullanımına olan etkilerini Eurostat'ın ülkeler arası verisini kullanarak ve de buçalışma için özel olarak tasarlanmış bir anketin sonuçlarını analiz ederekincelemektedir. Bulgular, internetteki güvenlik sorunlarının çevrimiçi alışverişdavranışını oldukça etkilediğini göstermektedir. Cinsiyetin etkileri ise daha karmaşıktır.Bu çalışmanın sonuçları başarılı bir e-ticaret işlemi için gerekenler hakkında fikirvermekte ve verimli bir e-ticaret sistemi için kaçınılması gereken önemli engellerigöstermektedir. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Çevrimiçi alışveriş, e-ticaret, kredi kartı sahtekarlığı, cinsiyet etkisi Jel Sınıflandırma Kodları: L81, L86 Online shopping, e-commerce, credit card fraud, gender effect Jel Classification Codes: L81, L86 en_US
dc.title Obstacles to online shopping: Impact of Gender and Internet Security Issues en_US
dc.title.alternative Çevirimiçi Alışverişteki Engeller: Cinsiyet ve İnternet Güvenliğinin Etkileri en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account