DSpace Repository

Bir İşyerindeki İş Sağlığı Hemşireliği Girişimlerinin Omaha Hemşirelik Girişim Şeması ile Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author İŞÇİ, Filiz
dc.contributor.author ESİN, Melek Nihal
dc.date.accessioned 2024-01-24T08:50:03Z
dc.date.available 2024-01-24T08:50:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13988
dc.description.abstract Giriş: Son yıllarda iş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik bakımının kalitesini geliştirmede standart hemşirelik sınıflama sistemleri kullanılması üzerinde durulmaktadır. Omaha sistemi; evde bakım, okul sağlığı, ve iş sağlığı gibi pek çok alanda kullanılabilir. Amaç: Bu çalışma, elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde iş sağlığı hemşiresi tarafından planlanan hemşirelik girişimlerini, omaha hemşirelik girişim şemasını kullanarak belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2006 tarihleri arasında işyeri hemşiresi tarafından “hemşirelik uygulamaları defterine” kayıt edilen 4470 hemşirelik girişimi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hemşirenin çalışanların şikayetlerine göre belirlediği hemşirelik tanılarının omaha hemşirelik sınıflama sistemindeki karşılığı bulunmuş ve bu tanılara yönelik yapılması gereken hemşirelik girişimleri belirlenerek 48 maddelik bir veri değerlendirme formu oluşturulmuştur. Hemşirenin yapmış olduğu girişimlerin her biri bu formun maddelerine göre değerlendirilerek formun ilgili maddesine kodlanmıştır. Bulgular: Hemşirelik girişimlerinin %67.4’ünün tedavi işlem, %23.2’nin izlem, %6,6’sının sağlık eğitimi/rehberlik/danışmanlık ve %2,8’inin vaka yönetimi ile ilgili olduğu bulunmuştur. Hemşirelik tanı gruplarına göre yapılan girişimler değerlendirildiğinde kas iskelet sistemi ile ilgili şikayetler için hemşire tarafından belirtilen “eklem hareketlerinde kısıtlılık/kas gücünde azalma” tanısına yönelik olarak en fazla tedavi işlem (%71,1) ile ilgili hemşirelik girişimlerinin yapıldığı bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonuçları, işyeri hemşiresinin girişimlerinin ayrıntılı olarak incelenmesine ve bu işyerinde planlanacak hemşirelik uygulamalarına temel veri sağlamıştır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etkili Hemşirelik Dergisi tr_TR
dc.subject İş sağlığı hemşireliği, omaha hemşirelik sınıflama sistemi, hemşirelik girişimleri tr_TR
dc.subject Occupational health nursing, Omaha nursing classification system, nursing interventions tr_TR
dc.title Bir İşyerindeki İş Sağlığı Hemşireliği Girişimlerinin Omaha Hemşirelik Girişim Şeması ile Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of Occupational Health Nursing Interventions Using Omaha Scheme in a Company tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account