DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneğinde Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımında Stratejik Planlama

Show simple item record

dc.contributor.author GÜLER, TUĞCAN
dc.date.accessioned 2015-09-14T11:57:27Z NULL
dc.date.available 2015-09-14T11:57:27Z NULL
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/994 NULL
dc.description.abstract Bu makale, tasarımcı kimliğiyle çevresel grafik tasarım ürünleri üzerine çalışan yazar tarafından yönlendirme ve işaretleme tasarımında yürütülmesi gereken süreçlerle ilgili bulgular ve önerileri, meslek profesyonelleri ve konuya ilgi duyan akademisyenlerle paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Yönlendirme panolarının konumları ve bilgi mesajlarının oluşturulmasına yönelik alınması gereken kararların gerçekleştirilme yöntemleri, tespitler, keşifler, bulgular ve öneriler, hali hazırda bu makalenin yazarının proje başkanlığını yürüttüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2013.KB.SOS.007 kodlu 'Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dış ve İç Mekan Sinyalizasyon Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması' adlı bilimsel araştırma projesinden alıntılanan örnekler bağlamında anlatılmıştır. Projenin bel kemiğini oluşturan konumlandırma ve mesaj oluşturma süreçleri bu makalede kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Makale, yönlendirme stratejisi, kavşak noktalarının tespiti ve pano mesajlarının oluşturulması ile sınırlandırılmıştır. Makalenin odaklandığı sorunsal, yönlendirme ve işaretleme panolarının rasyonel yöntemlerle konumlandırılması ve gerekli bilgiler ile donatılacağı şeklinde tanımlanabilir. Bu alanda Türkiye'deki tasarım projelerinin gerek tasarım problemi gerek uygulama derinliği adına yeterince kapsamlı olmadığı gözlemlenmektedir. Adı geçen Bilimsel Araştırma Projesinin amaçlarından biri bu alanda örnek bir uygulama yaparak ülkedeki tasarımcıların dikkatini bu yöne çekmektir This article is prepared to share findings and suggestions with professionals and interested academicians related to processes to be run in wayfinding and signage design by the author who works environmental graphic design products as a designer. The necessary decisions and application methods as well as determinations and explorations about the positioning and the message of signs quoted examples from 'Dokuz Eylul University Application and Research Hospital - Exterior and Interior Wayfinding and Signage Project' coded 2013.KB.SOS.007 that is officially supported by Dokuz Eylul University Coordination of Scientific Research Projects Division which is currently conducted by the author of this article will be discussed. Positioning and message creation processes, the backbone of the Project, have been examined extensively in this article. The content of this article is limited to wayfinding strategy, determination of junction points and sign messages. The problematic of the article can be define as how to be positioning signs in rational methods and equipping with necessary information. It is observed that design projects in this field in Turkey are not comprehensive in both design problem and application diversity. One of the main aims of the dedicated scientific research project is to draw designer's attention in the country by having a proper examination. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi en_US
dc.subject Çevresel Grafik Tasarım, Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımı, Stratejik Planlama, Bilgilendirme Tasarımı, Mimari Yönlendirme.Environmental Graphic Design, Wayfinding and Signage Design, Strategic Planning, Information Design, Architectural Graphics. en_US
dc.title Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneğinde Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımında Stratejik Planlama en_US
dc.title.alternative Strategic Planning in Wayfinding and Signage Design on Example of Dokuz Eylul University Medical Applied Research Center (University Hospital) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account