DSpace Repository

Japon tekstil boyama ve desenlendirme teknikleri üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kırmızı, Gul Menet
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:40:54Z NULL
dc.date.available 2015-11-24T16:40:54Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/9738 NULL
dc.description.abstract İnsan kültürünün temelinde bulunan ve tarihin bir bölümünü teşkil eden giysi sosyal kavramlarla, ekonomik şartlarla, teknolojik gelişmeyle, geleneklerle doğrudan ilgilidir. Giysilerin bir sosyal iletişim aracı olarak hizmet gördüğüne, fakat bunların her toplumun kültürel karakteristiğine göre anlam kazandıklarına inanırlar. Böylece giysiler bir kültürün düşüncelerine, tavırlarına ve inançlarına doğru samimi bir bakış oluştururlar. Bir anlamda geçmişin aynasını ve kültürün kolektif tavrını yansıtan bugünkü durumu ifade ederler. Biz de bu anlayıştan yola çıkarak araştırmamızı Japon tekstillerinin boyayla desenlendirme tekniklerini inceleme yolunu seçtik. Japonya'da kumaşların tasarım, üretim ve kullanımı yüzyıllar boyunca yaratımsal bir incelik oluşumunun sürekliliğini sergiler. Araştırmamız Japonya'da yapılan çalışmaların geniş bir geleneksel rezerv teknik ailesinin oluşması yönünde gelişmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmamız temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm de Japon tekstillerinin boyama yoluyla desenlendirilmeleri , uygulanan tekniklerde kullanılan geleneksel lif çeşitleri ve yine geleneksel olarak kullanılan doğal boyaların çeşitleri ve uygulama şekilleri tarihsel bir süreç içinde ele alınmıştır. İkinci bölümde ise söz konusu tekniklerin uygulama alanında verdiği çeşitlilik somut yaklaşımlar ışığında değerlendirilmiş, böylece kuram ve uygulama arasında mevcut olan ve sürekli olarak kendisini güncelleyen karşılıklı etkileşimli ilişki incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırmamızda incelenen tekniklerin çeşitli güncellemelerle günümüze uzanan yansımaları ele alınmış yaratmış olduğu böylece geleneksel birikim ile güncel yaratımlar arasındaki dinamik bağlantı çok boyulu bir yaklaşım ile irdelenmiştir. Çalışmanın bütününde bütün değerlerini ve mevcut birikimi Global bağlamda ve giderek artan bir hızda güncellemekte olan günümüz kültürünün geleneksel ve güncel arasında bir çatışma olmadan da söz konusu güncellemeleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebileceği değerlendirilmektedir. Bunun içinde her iki alanda yapılacak araştırmaların böyle bir uyumun parametrelerine ışık tutacağını düşünüyoruz. Our research primarily focuses on Japanese textiles dyeing technique made from cotton, silk ,boshu-fu and hemp. Silk as a material played an important historical role in Japanese society especially when talking about nobility and the upper classes. However, we may and will ignore silk and focuse our attention on those fabrics which are associated with Japanese traditional arts; indigo textiles for daily use and peasant clothing covering all the period in general. Combination with natural dye references derived from plants, which have been widely used during ancient times. The above mentioned view can bring a general definition for Japanese history in general but shows some variations during the Edo period when economic, commercial and social conditions created some differentiations that made textiles and textile based products an even more important form of social identification. Some of the criteria, designs, and textile dyeing techniques of the eighteenth and nineteenth century can still be seen to this day. For example, a preference for natural materials, a preference for traditional dyeing techniques (katazome,yuzen Rozome;kasuri) and Japanese: kasuri techniques today are more popular than figured twills and satins. Different dyeing techniques in Japan can create some wonderful and extremely unusual effects on fabric. Tie dyeing is very familiar, and whilst some of the first attempts might conjure up some unsuccessful memories, when done correctly the effects can be quite stunning. Other dyeing techniques such as shibori, deep dyeing, paste resist ,Kasuri, printing etc., each bring something different to the fabric. Keeping a reader in mind who wishes to gain a genneral knowledge about our field of resarch, we thought it right, to give some detailed information about above mentioned subjects and related techniques. We hope that our work will be a modest contribution and point of reference for further resarches. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title Japon tekstil boyama ve desenlendirme teknikleri üzerine bir araştırma en_US
dc.title.alternative A research on Japanese textile dyeing and patterning techniques en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account