DSpace Repository

Sadberk Hanım Müzesi'ndeki çatma ve kemha kumaşların dönem, desen ve kompozisyon özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Çivicioğlu, Engin
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:39:55Z NULL
dc.date.available 2015-11-24T16:39:55Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/9722 NULL
dc.description.abstract Türkiye'de ilk resmi müze 19.yy. da 1846 yılında Aya İrini Kilisesi'nde savaş ganimetlerini sergileme amacıyla açılmıştır.Takip eden yıllarda batıyla ilişkiler sonucu bir imparatorluk müzesi kurma fikri ortaya çıkmıştır.Bu müzenin ilk Türk müdürü olan Osman Hamdi Bey,çıkardığı kanunlarla müzenin koleksiyonunun gelişmesi sağlamıştır. Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi,1980 yılında,Vehbi Koç Vakfı tarafından Sadberk Koç anısına kurulmuştur.Müzede arkeolojik eserler ve İslam sanatı eserleri sergilenmektedir. Sadberk Hanım Müzesi'nde 15.yy.,20.yy.başı arasına tarihlendirilen çatma ve kemha kumaşlar bulunmaktadır.Osmanlı ipekli dokumaları arasında en gösterişli ve tok kumaşlardan olan kemha ve kadifenin bir türü olan çatma ,saray ve halk tarafından oldukça beğenilen ,kaftan yapımında ve döşemede çok sık kullanılan kumaşlardır. Tezin konusu Sadberk Hanım Müzesi'nde bulunan çatma ve kemha kumaşların dönem,desen ve kompozisyon özellikleridir.Tez üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde Türkiye'de müzeciliğin tarihi ve Sadberk Hanım Müzesi tanıtılmıştır.İkinci bölümde,çatma ve kemha kumaşların dönem,desen ve kompozisyon özellikleri anlatılmıştır.Üçüncü bölümde yapılan tasarımlar ve raporları yer almaktadır. The first official museum in Turkey has been opened at 19.th.century,1846,to exhibit the captured property from the wars.At the following years, as a result of the liaisons with the western countries,there had been an idea of establishing an imperial museum.Osman Hamdi Bey who was the first manager of this museum,had introduced laws to enhance the museum?s collection. Sadberk Hanım Museum which is the first private museum of Turkey has been established by Vehbi Koç Foundation in the memory of Sadberk Koç.Archeological and Islamic works of art are being exhibited at the museum. There are çatma and kemha fabrics dated from between 15.th century and earlier 20th.century.Kemha,which is one of the richest and stoutest of all Ottoman silks, and the brocaded silk known as çatma were fabrics valued in court circles and beyond,used for making kaftans and as furnishing fabrics. The topic of the thesis is Pattern Features,Periodic and Composition Styles of Çatma and Kemha Fabrics Held by Sadberk Hanım Museum.The thesis consists of three chapters.The first chapter introducts the history of Turkish museology and introduction of Sadberk Hanım Museum.The second chapter explains the pattern features,periodic and composition styles of çatma and kemha fabrics held by Sadberk Hanım Museum.The third chapter consists of the individual designs and their reports. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US
dc.subject Desen = Design ; Kompozisyon = Composition ; Kumaşlar = Clothes ; Müzecilik = Museology ; Müzeler = Museums ; Sadberk Hanım Müzesi = Sadberk Hanım Museum en_US
dc.title Sadberk Hanım Müzesi'ndeki çatma ve kemha kumaşların dönem, desen ve kompozisyon özellikleri en_US
dc.title.alternative Pattern features, periodic and composition styles of çatma and kemha fabrics held by Sadberk Hanım Museum en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account