DSpace Repository

Yaş çamur üzerine serigrafi baskı

Show simple item record

dc.contributor.author YAZGAÇ, Ebru
dc.date.accessioned 2015-11-24T16:34:03Z NULL
dc.date.available 2015-11-24T16:34:03Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/9626 NULL
dc.description.abstract Yaş Çamur Üzerine Serigraf Baskı? başlıklı tez çalışmamda seramik sanatında sıklıkla ve birçok değişik yöntemlerle kullanılan serigrafi yöntemini inceledim. Şimdiye kadar serigrafide alanında birçok değişik yöntem kullanılmış, bununla beraber deri sertliğindeki ve yaş çamurun üzerine serigrafi yoluyla birçok transfer yöntemi denenmiştir. Bu çalışmamada serigrafi yöntemini deri sertliğine gelmemiş olan yaş çamur üzerine doğrudan baskı yöntemiyle grafiksel tasarımın aktarımı çalışması yapılmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde ?Baskının Tanımı ve Tarihçesi?, ikinci bölümde ?Seramik Yüzeylerde Baskı ve Tarihçesi? ve üçüncü bölümünde ise araştırmamın asıl konusu olan ?Yaş Çamur Üzerine Transfer Yöntemleri? incelenmiş ?Yaş Çamur Üzerine Transfer Yöntemi? nin üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ?Serigrafinin Tanımı ve Tarihi?, beşinci bölümde ?Serigrafi Baskısında Kullanılan Araç ve Gereçler? e? yer verilmiştir. Altıncı bölümde elde edilen verilerin ışığında, yaş çamur üzerine farklı bir transfer yöntemi olan serigrafi yöntemiyle baskının aşamasının uygulaması yapılmış ve aşamaları fotoğraflanmıştır. Yaş çamur üzerine serigraf baskı yönteminin bize sağladığı avantajlar arasında baskı yapılan çamura istenilen şekli verebilmesine olanak vermiştir. Çıkartma yöntemiyle ulaşamadığımız kıvrımlara baskı yapmamızı sağladığı gibi diğer kağıt üzerinden transferlere göre daha net ve keskin çizgiler çıkmasını sağlamaktadır. With my study titled ?Serigraphic print on wet clay?, I have studied serigraphic method which is used commonly in several ways in ceramic art. So far while in serigraphy different methods have been being used, different transfer methods on wet clay which is hard like leather have been being tried. With this work, graphic design transfer by direct print method with serigraphic method on wet clay which is not as hard as leather, was done. At the first part of the study ?the history and description of printing?, at the second part ?printing on ceramic surfaces and its history? and at the third part ?transfer methods on wet clay surface? which is the main issue of my study, were studied and put emphasis on ?transfer methods on wet clay surface?. At the fourth part ?description and history of serigraphy?, at the fifth part ?tools and equipment used in serigraphic printing? issues were mentioned. At the last part of the study in the scope of acquired donnee, practice of printing by serigraphic method which is a different transfer method on wet clay, was tried and photographed the processes. One of the advantage of serigraphic printing method on wet clay is allowing us to give desired shape on clay. This method also enables to print on curves which are inaccessible by discarding method, in comparison with transfer from paper it provides clearer and sharper lines. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US
dc.subject Artistik seramik = Artistic ceramic ; Serigrafi = Serigraphy ; Serigrafik baskı = Screen printing en_US
dc.title Yaş çamur üzerine serigrafi baskı en_US
dc.title.alternative Serigraphic print on wet clay en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account